home

contact  login
zoeken
  • Home

Welkom op de officiële website van de gemeente Herk-de-Stad

20 OCT

Vanaf 21 oktober kan je in Herk-de-Stad een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Dankzij de digitale bouwaanvraag kunnen architecten, studiebureaus, bedrijven of burgers hun volledige dossier via de computer indienen en online ...

 
18 OCT

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Blijkbaan, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig ...

 
18 OCT

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Projectzone Daelersveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke ...

 
11 OCT

De overvloedige regenval van eind mei en juni dit voorjaar is op vrijdag 7 oktober erkend als ramp door de Vlaamse regering. Dat wil zeggen dat je mogelijks in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst voor de geleden schade. Schadedossiers ...

 
mozaik