home

contact  login
zoeken
zoeken

Verkavelingsvergunning 

Een verkaveling verdeelt een grond in twee of meerdere kavels om ten minste één van deze kavels te bebouwen, te verkopen, te schenken, te verhuren voor meer dan negen jaar of er een erfpacht of opstalrecht op te vestigen.
Als je perceel in een verkaveling gelegen is dan gelden er specifieke voorschriften die bepalen hoe je mag bouwen.
Wil je een grond kopen of een constructie (ver)bouwen, informeer je dus eerst op de dienst Ruimtelijke Ordening.
Soms staat een verkaveling je bouwproject in de weg. Je kan dan een afwijking of een verkavelingswijziging aanvragen.
Een verkaveling kan vervallen. Hier is een specifieke regelgeving voor uitgewerkt.

Info
Dienst Ruimtelijke Ordening
013 38 03 34
ro@herk-de-stad.be

Verkaveling