home

contact  login
zoeken
zoeken

Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning wordt in principe ingevoerd op 23 februari 2017. De gemeente Herk-de-Stad heeft echter, net zoals 302 andere gemeenten in Vlaanderen, uitstel verkregen voor de invoering van de omgevingsvergunning en dit tot 1 juni 2017.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In Herk-de-Stad zullen dus vanaf 1 juni 2017 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend worden in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Tot dan werkt de gemeente Herk-de-Stad met de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

Opgelet!

  • Professionelen (architecten,…) zijn vanaf 23 februari 2017 verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen.
  • Voor milieuvergunningsaanvragen geldt de nieuwe indelingslijst.
  • De milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit geldt vanaf 23 februari 2017 voor onbepaalde duur.

Meer info: www.omgevingsloket.be

Bouwen en verbouwen