home

contact  login
zoeken
zoeken

Duurzaam bouwen 

Bouwen en wonen hebben een grote impact op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het energiegebruik bij de productie en het transport van bouwmaterialen, aan de invloed van het overmatig moeten verwarmen van je woning op de klimaatverandering,…

Duurzaam bouwen staat voor een manier van bouwen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met mens en milieu. Enkele algemene principes:

  • beperk het gebruik van energie, water en grondstoffen
  • kies voor duurzame energiebronnen, watergebruik, grondstoffen en materialen
  • gebruik eindige voorraden van energie, water, grondstoffen en materialen verstandig.

Duurzaam bouwen is dus veel meer dan energiezuinig bouwen. Energiezuinig bouwen betekent dat je zowel naar compactheid en oriëntatie, als naar isolatie en luchtdichtheid en naar technieken toe heel wat inspanningen doet om je energieverbruik te doen dalen. Mee met de duurzame gedachte of niet, compact bouwen, positief gebruik maken van je oriëntatie, het clusteren van waterverbruikende functies en een degelijke isolatiegraad en luchtdichtheid zou minstens het uitgangspunt moeten zijn van elke bouwer.

Naast het overduidelijke positieve effect op je wooncomfort doe je ook je portemonnee en het milieu een flink cadeau. Bepaalde ingrepen komen bovendien in aanmerking voor premies. Voor advies hierover kan je terecht bij Dubolimburg (het steunpunt voor duurzaam bouwen in Limburg) en het Centrum voor Duurzaam Bouwen. Neem ook zeker eens de  gids voor duurzaam bouwen en wonen door.

Bouwen en verbouwen