home

contact  login
zoeken
zoeken

Subdisies 

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur voorziet subsidies ontwikkelingssamenwerking voor verenigingen die een eigen Noord-Zuidwerking hebben (dus zowel projecten in het Zuiden ondersteunen, als lokaal en regionaal sensibiliseringsacties organiseren) en die actief meewerken aan acties en projecten van  GeWOS, de gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Iedere erkende vereniging dient uiterlijk op 15 oktober van het jaar waarin de subsidies worden uitgekeerd een aanvraag in via het secretariaat van GeWOS (wilfried.ramaekers@herk-de-stad.be).
GeWOS beoordeelt de dossiers en maakt een advies over aan het schepencollege.

Subsidies werkstages voor Herkse jongeren in een ontwikkelingsland

Herkse jongeren tussen 18 en 30 jaar die een werkstage uitvoeren in een door de Verenigde Naties als ontwikkelingsland erkend land komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst van de gemeente. Het stageproject moet wel een praktisch-inhoudelijke en duidelijk meetbare meerwaarde hebben voor het ontwikkelingsproject zelf.

Van de jongeren zelf wordt een duidelijk engagement in verband met ontwikkelingssamenwerking verwacht dat ruimer is dan de werkstage zelf. Daarom wordt gevraagd een infoactiviteit rond het project te organiseren en moet de jongere minstens twee jaar meewerken aan de activiteiten van GeWOS.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 422,5 euro voor een stage van ten minste twee maanden of een aanmoedingspremie van 211,25 euro voor een stage van ten minste drie weken. De premie bedraagt maximaal vijftig procent van het totale bedrag van de kosten van de stage.

Het aanvraagformulier kan gemaild worden naar het secretariaat van GeWOS (wilfried.ramaekers@herk-de-stad.be).

Formulieren

Ontwikkelingssamenwerking