home

contact  login
zoeken
zoeken

Subdisies 

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur voorziet subsidies ontwikkelingssamenwerking voor verenigingen die een eigen Noord-Zuidwerking hebben (dus zowel projecten in het Zuiden ondersteunen, als lokaal en regionaal sensibiliseringsacties organiseren) en die actief meewerken aan acties en projecten van  GeWOS, de gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Iedere erkende vereniging dient uiterlijk op 15 oktober van het jaar waarin de subsidies worden uitgekeerd een aanvraag in via het secretariaat van GeWOS (wilfried.ramaekers@herk-de-stad.be).
GeWOS beoordeelt de dossiers en maakt een advies over aan het schepencollege.

Formulieren

Ontwikkelingssamenwerking