home

contact  login
zoeken
zoeken

Herk en de Wereld 

“Herk en de Wereld" is de benaming waaronder de Wereldraad, de vroegere Gemeentelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (Gewos), in Herk-de-Stad activiteiten organiseert rond thema’s als internationale solidariteit, duurzaamheid en verdraagzaamheid. De kernwoorden van deze activiteiten blijven steeds dezelfde: sport, natuur, ontspanning, cultuur en internationale solidariteit in een Zuiders kleedje…

www.hedw.be

Ontwikkelingssamenwerking