home

contact  login
zoeken
zoeken

Pensioenen 

Op de sociale dienst van het OCMW kan je terecht voor informatie over het aanvragen, het invullen en afhandelen van je pensioendossier.

  • rustpensioen en/of overlevingspensioen werknemer (privésector)
  • rustpensioen en/of overlevingspensioen zelfstandige
  • rustpensioen en/of overlevingspensioen buitenland
  • inkomengarantie voor ouderen

Wanneer met pensioen gaan?

De wettelijke pensioenleeftijd in België is 65 jaar, zowel voor werknemers als zelfstandigen en ambtenaren.
Er zijn enkele uitzonderingen.

Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar voor wie minstens 35 jaar heeft gewerkt.
Je levert dan wel een deel van je pensioenbedrag in.

Wie wil kan ook na zijn 65ste blijven werken. Ambtenaren echter moeten dan wel met pensioen gaan. De pensioenaanvraag voor amtenaren gebeurt via de gemeenschappelijke personeelsdienst voor gemeente en OCMW van de voormalige werkgever. Het onderzoek gebeurt door de Administratie der Pensioenen.

Hoeveel pensioen zal ik krijgen?

De meeste mensen maken een verkeerde inschatting van wat ze later aan pensioen zullen ontvangen. De wettelijke pensioenen blijken een stuk lager te liggen.

Voor de berekening van je pensioen wordt rekening gehouden met de lengte van de beroepsloopbaan, met de hoogte van het loon en met de gezinstoestand.

In de loop van de maand die volgt op je 55ste verjaardag stuurt de pensioendienst je een raming op van de pensioenrechten die je hebt opgebouwd. Zo heb je al een idee van wat je kan verwachten.

Voor meer informatie: http://www.mypension.be/

Financien