home

contact  login
zoeken
zoeken

Sociale premie voor jeugdactiviteiten 

Als gezin met een laag inkomen kan je een financiële tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten aanvragen om je kinderen te laten deelnemen aan het vrijetijdsleven (sport, cultuur, jeugdwerk, ...).

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

Financien