home

contact  login
zoeken
zoeken

Een lagere energiefactuur 

Schrik je ook van je energiefactuur? Wil je hulp om je energiekosten te doen dalen?

Het OCMW staat je met raad en daad bij, ook als je die hoge factuur niet meer kan betalen.
Vaak zijn er meer mogelijkheden dan je denkt.

Energie is duur en energiearmoede rukt op. Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen. En dat is een onaangename én koude ervaring. Een energieleverancier kan je immers laten vallen als je de rekening niet betaalt. Vervolgens kun je terecht bij een sociale leverancier, maar die wil uiteindelijk ook boter bij de vis. Als je betalingen uitblijven, krijg je een uitnodiging om gehoord te worden bij het OCMW. Die commissie helpt je mee naar een oplossing zoeken.

Je bent bij het OCMW steeds welkom met vragen over energiefacturen, betalingsmogelijkheden en -moeilijkheden.

OCMW-verwarmingstoelage

Als je het moeilijk hebt om je energiekosten te betalen, kun je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage van het OCMW ontvangen.

Een maatschappelijk assistent gaat na of je recht hebt op deze verwarmingstoelage. Ook worden alle andere mogelijkheden rond premies en toelagen onderzocht.

Oplaadpunt budgetmeter

Personen van wie de elektriciteitstoevoer gebeurt via een budgetmeter van Infrax kunnen terecht bij het oplaadpunt bij het OCMW. Ook gebruikers van gas via een budgetmodule kunnen er voor hun opladingen terecht. Omdat het grootste verbruik van gas zich concentreert in de wintermaanden, is het aangewezen om maandelijks, dus ook in de zomermaanden, een oplading te doen. Zo spreid je je energiekosten over het hele jaar. Betalingen gebeuren enkel via bancontact.

Je kan dus tijdens de openingsuren van het OCMW zelf je kaart opladen

 Wat moet je bij de hand hebben?

 • je bankkaart
 • je budgetmeterkaart voor elektriciteit (blauwe kaart) en/of aardgas (gele kaart)
 • je referentiecode van je elektriciteits- en/of aardgasaansluiting: dat zijn de laatste 13 cijfers van je EAN-code. Je vindt ze terug op het kleefstrookje op je budgetmeterkaart.

Federale stookoliepremie

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn / haar verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Laat mazout leveren als de prijs voordelig is of op het moment dat je niet te veel andere kosten hebt, maar vergeet niet dat je je aanvraag moet doen binnen de 60 dagen na levering.

Wie heeft recht op een stookoliepremie?

 • personen die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, rekening houdend met een begrensd totaal gezinsinkomen
 • personen met een beperkt inkomen
 • personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling en hierdoor de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

 Waar en wanneer kun je de toelage aanvragen?

 • bij het OCMW tijdens de openingsuren
 • het hele jaar door, binnen 60 dagen na levering.

Het OCMW gaat na

 •  of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden eerder vermeld
 •  of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres op je identiteitskaart.

Welke documenten moet je meebrengen?

 • de factuur of de leveringsbon. Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
 • je identiteitskaart
 • een vignet van je ziekenfonds
 • een bewijs van het gezinsinkomen (bijvoorbeeld het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche)

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage van 14 cent tot 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de toelage. De toelage is beperkt tot 1.500 liter stookolie per jaar en per gezin.

Als je je verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum, dan is er een vaste toelage van 210 euro. Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de vaste toelage. Het bedrag wordt overgeschreven op je bankrekening.

Lokale Adviescommissie voor gas, elektriciteit en water

Elektriciteit, verwarming en water zijn basisbehoeften. Daarom werden er een aantal sociale maatregelen voorzien in de energiewetgeving.

Om te voorkomen dat mensen zonder enige vorm van energie moeten leven, is er in elk OCMW een Lokale Adviescommissie (= LAC) opgericht. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van het OCMW en van de water- en energieleveranciers.

De achterstallige betaler wordt persoonlijk uitgenodigd. Hij/zij mag zijn/haar situatie uitleggen en voorstellen doen om tot een oplossing te komen. In overleg wordt gezocht naar een realistisch afbetalingsplan om op deze manier een afsluiting tegen te gaan.

Enkel als de LAC toestemming geeft, kan overgegaan worden tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas.

Wanneer je via het OCMW een uitnodiging voor het LAC ontvangt, heb je er dus alle belang bij om op de voorgestelde datum langs te gaan. Als dit niet lukt, neem je best contact op met Lut Sampermans, maatschappelijk assistent en voorzitter LAC via 013 78 09 40.

Financien