home

contact  login
zoeken
zoeken

Collectieve schuldenregeling 

Als je schulden hebt en je slaagt er niet in om je schuldeisers terug te betalen, kan je een beroep doen op een programma van collectieve schuldenregeling. Dankzij de collectieve schuldenregeling kan je via een gerechtelijke procedure tot een akkoord komen met de schuldeisers en tijdens de afbetaling nog menswaardig leven.

Voorwaarden

Om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling:

  • moet je structurele schulden hebben die je onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn
  • mag je geen handelaar, NV of BVBA zijn
  • mag je niet bewust uw schuldeisers benadeeld hebben
  • mag je collectieve schuldenregeling niet herroepen zijn geweest. Wanneer dit toch het geval is, kom je in de meeste gevallen vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe colectieve schuldenregeling.
Procedure

Je kan een collectieve schuldenregeling aanvragen met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank in Hasselt.

De rechter stelt een schuldbemiddelaar aan. Deze probeert tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden volgen.

Als je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, zal je je inkomen niet meer zelf ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven zodat je je dagelijkse behoeften, zoals eten en medische kosten kan betalen.

Financien