home

contact  login
zoeken
zoeken

Budgetbeheer 

Bij budgetbeheer word je inkomen geheel of gedeeltelijk beheerd door de sociale dienst.

Concreet wil dit zeggen dat de (meeste) rekeningen, vaste kosten en schulden betaald worden door de sociaal assistent en dat wat er overblijft je toekomt als leefgeld.

Daarvoor wordt dan een speciale budgetrekening geopend met daaraan gekoppeld een afnamerekening met bankkaart. Met deze bankkaart kan je betalingen doen en leefgeld afhalen via self-banking of geldautomaten.

De sociaal assistent die jouw budget beheert, maakt samen met jou afspraken rond de betaling van de vaste kosten, de afbetaling van schulden en het leefgeld.

Wanneer de schuldenlast te groot is en het onmogelijk is om minnelijke regelingen te treffen om binnen een redelijke termijn alle schuldeisers te betalen, kan een collectieve schuldenregeling aangevraagd worden. Dat is een zeer drastische ingreep: er wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die kennisgeving doet aan de schuldeisers en de schuldvorderingen vaststelt. Hij maakt een ontwerp van een minnelijke aanzuiveringsregeling en legt deze voor aan de schuldeisers en de beslagrechter.

De aanstelling van een schuldbemiddelaar schort de lopende procedures en beslagen op, maar heeft tot gevolg dat al je inkomsten onherroepelijk gedurende een langere periode (5 tot 7 jaren) door de schuldbemiddelaar worden beheerd.

Indien je inkomsten ontoereikend zijn en indien je je correct houdt aan de opgelegde voorwaarden, kan soms een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden worden bekomen.

Financien