home

contact  login
zoeken
zoeken

Budgetbegeleiding 

  Je hebt voldoende inkomsten, maar je slaagt er niet in om de eindjes aan elkaar te knopen. Het OCMW helpt je je budget te ordenen en je uitgaven onder controle te krijgen. Je houdt je budget volledig zelf in handen.

De sociaal assistent zal samen een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Er wordt nagegaan welk leefgeld je nodig hebt voor je gezin, welke de vaste kosten zijn die maandelijks betaald moeten worden en voor welke kosten een reserve aangelegd moet worden.

Samen wordt er gezocht naar (besparings)middelen om je budget in de hand te houden. Er zal ook opgevolgd worden of je je vaste kosten regelmatig betaalt. Eventueel worden afbetalingsregelingen of gespreide betalingen aangevraagd.

De budgetbegeleiding is kosteloos en eindigt als je in staat bent zelfstandig je budget onder controle te houden, en liefst met een beperkte geldreserve voor ’onverwachte uitgaven‘.

Financien