home

contact  login
zoeken
zoeken

OCMW Herk-de-Stad zoekt vrijwilligers 

Wil je graag af en toe maatschappelijk waardevol werk doen, zinvol bezig zijn en tegelijk nieuwe mensen leren kennen? Als vrijwilliger bij OCMW Herk-de-Stad kan het allemaal. Het OCMW zet vrijwilligers in om bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan Herkse bejaarden, te helpen bij ontmoetingsnamiddagen, het ondersteunen van de voedselbedeling, te telefoneren met mensen of om dringende hulp te bieden bij bijvoorbeeld een hittegolf of een winterprik. Het OCMW biedt jou een omgeving waar je mensen kunt helpen en waar je nieuwe mensen leert kennen, een omgeving waar je met anderen je ervaring en je kennis kunt delen. Vrijwilligerswerk verbindt mensen, geeft mensen plezier en je steekt er wat van op. Ben je regelmatig een paar uurtjes vrij en spreek vrijwilligerswerk jou wel aan? Neem dan zeker contact op met het OCMW.

Vrijwilligerswerk is een boeiend middel om:
 Contacten te leggen
 Vrije tijd nuttig te besteden
 Je talenten te ontdekken en/of te ontplooien
 Iets uit te proberen
 Gezond en actief te blijven
 Maatschappelijk actief te zijn
 Je horizon te verbreden
Vrijwilligerswerk verbindt mensen, geeft mensen plezier en je steekt er wat van op.
Algemeen:
 attest goed gedrag en zeden model 1 (uittreksel strafregister te bekomen bij de dienst bevolking in het     gemeentehuis)
 meerderjarig zijn
 afspraken maken rond tijdsinvestering, frequentie
 pasfoto om persoonlijke badge op te maken, te gebruiken bij huisbezoek
 zich kunnen vinden in onderstaande beschrijving.
Mogelijke taken (niet limitatief):
 bezoekjes brengen
 telefoonster
 helpen bij ontmoetingsnamiddagen
 voedselbedeling
 dringende hulp bij hittegolf/winterprik
 …
Welke vaardigheden? (wat moet een vrijwilliger (m/v) kunnen?)
 specifieke vooropleiding is niet nodig
 we vragen een sterke betrokkenheid met de hulpbehoevenden (m/v)
 de vrijwilliger (m/v) moet goed kunnen luisteren en een gesprek gaande houden
 de vrijwilliger (m/v) handelt steeds pas na overleg met de coördinator thuiszorgdiensten (m/v)
 de vrijwilliger (m/v) heeft een scherp inzicht om de grens te bewaken tussen de bezoekjes en het      
    privéleven
 de vrijwilliger (m/v) ziet en signaleert mogelijke behoeften en noden en deelt deze mee aan de
    coördinator thuiszorgdiensten
 de vrijwilliger (m/v) kan actief luisteren, emoties helpen benoemen en uitspreken, feedback geven en
    ontvangen, doorverwijzen indien nodig
 de vrijwilliger (m/v) is bereid om bij te leren
 de vrijwilliger (m/v) houdt zich aan gemaakte afspraken.
Welke kwaliteiten? (Wat moet een vrijwilliger (m/v) zijn?)
1.    Loyaliteit en integriteit: je gelooft in de organisatie, staat achter de missie en visie, je draagt bij tot    
       een open sfeer en je geeft een eerlijke en correcte weergave van feiten
2.    Motivatie: je kan bewust keuzes maken, positief zijn, geloven in je opdracht
3.    Empathie: je kan je inleven en toont betrokkenheid. Je bent begaan met de levenssituatie van
       senioren (m/v) en andere hulpbehoevenden (m/v), hebt ruimte voor emoties, luisterbereidheid en je
        kan je eigen verhaal op de achtergrond plaatsen
4.    Geduld: je geeft blijk van een rustige en niet-opdringerige aard, je hebt tijd ter beschikking
5.    Proactief: je bent alert en attent op noden van mensen, op eigen mogelijkheden tot verandering van
       mensen en je kan hier actief op anticiperen
6.    Respect: voor waarden en normen van mensen zonder oordeel, voor godsdienstige, seksuele en
       ideologische overtuiging van anderen, integriteit, erkenning van de ander
7.    Flexibiliteit: jezelf kunnen aanpassen aan de leefwereld van mensen en aan veranderingen in de
       vrijwilligerswerkomgeving
8.    Zelfzorg: je stelt grenzen, je bent assertief en je kan je veerkracht bewaken
9.    Discretie: je bent gebonden door de discretieplicht voor al wat je tijdens de uitoefening van het
       vrijwilligerswerk verneemt of vaststelt.

Info

Lieve Festraets, coördinator thuiszorgdiensten
OCMW / Sociaal Huis
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 78 09 47
e-mail: lieve.festraets@ocmwherkdestad.be

OCMW