home

contact  login
zoeken
zoeken

Voorschotten op een uitkering 

Wanneer je een bepaalde uitkering aanvraagt, kan het nog een tijdje duren voor je deze uitkering echt ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat je in financiële moeilijkheden dreigt te komen. Als dit het geval is, kan je bij het OCMW een voorschot op je uitkering aanvragen.

Een maatschappelijk assistent gaat in een sociaal onderzoek na of je recht hebt op dit voorschot.

Als je akkoord gaat, vraagt het OCMW aan de instantie die de uitkering uitbetaalt om rechtstreeks aan het OCMW terug te betalen.

Er kunnen voorschotten gegeven worden op:

  • werkloosheidsuitkering
  • ziekenfondsuitkering
  • pensioen
  • ziekte- en invaliditeitsuitkering
  • loon
Financien