home

contact  login
zoeken
zoeken

Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen  

Het OCMW stelt mensen in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering en kan zonodig een financiële tegemoetkoming geven in mutualiteitsbijdragen.

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziektekostenverzekering. Wanneer je de bijdrage niet kan betalen, kan je een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Financien