home

contact  login
zoeken
zoeken

Tussenkomst leefgeld 

Leefgeld is het bedrag dat een individu of gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Leefgeld is niet hetzelfde als leefloon. Leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden. Leefgeld is een financiëlt tussenkomst voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

De maatschappelijk werker onderzoekt je financiële en maatschappelijke situatie.

Financien