Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

De tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Die tegemoetkomingen worden uitgekeerd aan personen bij wie vóór de leeftijd van 65 jaar een vermindering van zelfredzaamheid medisch is vastgesteld en die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De sociaal assistent geeft je formulieren mee die jouw behandelende geneesheer moet invullen. Het OCMW stuurt de ingevulde formulieren samen met het aanvraagformulier naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Mogelijk krijg je bijkomende formulieren toegestuurd, die verder moeten ingevuld worden. Ook daarbij zal de sociale dienst van het OCMW je graag bijstaan.

Nadien volgt een medische controle, waarbij men de graad van vermindering van de zelfredzaamheid vaststelt. Het volledige onderzoek van het dossier mag maximum 180 werkdagen duren.