Parkeerkaart voor personen met een handicap 

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je voordelen bij het parkeren: als chauffeur en als passagier. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je niet zelf in het voertuig zit. Je moet je kaart vooraan in het voertuig leggen op het dashboard met het symbool van de rolstoel zichtbaar.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

 • je een blijvende invaliditeit hebt:
  • van 50% of meer (invaliditeit van de benen)
  • van 80% of meer (andere invaliditeit)
 • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
 • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
 • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert.
  • als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
  • als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie “verplaatsing” of “mobiliteit en verplaatsing”

Hoe verkrijgen?

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij de aanvraag van je parkeerkaart en stuurt de aanvraag dan door naar de juiste dienst.

Geldigheid

 • In principe is de parkeerkaart levenslang geldig, maar dit is niet noodzakelijk zo. Als je kaart vervalt en je wilt een nieuwe parkeerkaart, dan moet je ons dit zes maanden voor de vervaldatum melden.
 • Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart aan. Je krijgt een nieuwe kaart met nieuw serienummer.
 • Bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Gebruik parkeerkaart

In België mag je parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap (plaatsen aangeduid met een bord of op de grond). In bepaalde steden en gemeentes mag je dankzij de kaart gratis parkeren, maar dit verschilt sterk van stad tot stad. Informeer je bij stad of gemeente over de geldende regels. Ook in andere landen kan je deze kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer info.

Info
OCMW en Sociaal Huis
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 78 09 40
fax 013 78 09 41
e-mail: info@ocmwherkdestad.be
www.facebook.com/ocmwherkdestad