OCMW Herk-de-Stad 

 Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.Wie kan een beroep doen op de diensten van een OCMW?Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelen of zelfs geen vaste woonplaats. Al deze mensen kunnen sociale bijstand krijgen van het OCMW.Iedereen die op legale wijze in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen te garanderen aan de gehele bevolking.Om sociale bijstand te kunnen ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. Voordat ze sociale bijstand toekennen, doet het OCMW daarom telkens een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager.Het OCMW gaat in functie van de persoonlijke of familiale toestand van de persoon na welke hulp het meest geschikt is en biedt hem of haar dan de gepaste middelen om aan die behoefte te voldoen.Welke hulp verleent het OCMW?Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:• financiële hulp• huisvesting• medische hulp• thuiszorg• rechtsbijstand• crisisopvang• …Als je een beroep wilt doen op maatschappelijke hulp dan kan je altijd terecht bij het OCMW van Herk-dEen OCMW, voluit 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

Wie kan een beroep doen op de diensten van een OCMW?

Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelen of zelfs geen vaste woonplaats. Al deze mensen kunnen sociale bijstand krijgen van het OCMW.

Iedereen die op legale wijze in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen te garanderen aan de gehele bevolking.

Om sociale bijstand te kunnen ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. Voordat ze sociale bijstand toekennen, doet het OCMW daarom telkens een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager.

Het OCMW gaat in functie van de persoonlijke of familiale toestand van de persoon na welke hulp het meest geschikt is en biedt hem of haar dan de gepaste middelen om aan die behoefte te voldoen.

Welke hulp verleent het OCMW?

Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

 • financiële hulp
 • huisvesting
 • medische hulp
 • thuiszorg
 • rechtsbijstand
 • crisisopvang

Als je een beroep wilt doen op maatschappelijke hulp dan kan je altijd terecht bij het OCMW van Herk-de-Stad.

Info
OCMW en Sociaal Huis
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 78 09 40
fax 013 78 09 41
e-mail: info@ocmwherkdestad.be
www.facebook.com/ocmwherkdestad

Openingsuren 

maandag 14.00 - 18.30 uur*
dinsdag 09.00 - 11.30 uur
woensdag 09.00 - 11.30 uur
donderdag 09.00 - 11.30 uur
vrijdag 09.00 - 11.30 uur
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

* juridische hulp voor de bevolking van 16 tot 18 uur

Werken bij het OCMW-bestuur van Herk-de-Stad 

Spontaan solliciteren doe je aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Om te solliciteren bij de gemeente stuur je je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Om te solliciteren bij het OCMW stuur je je brief naar het OCMW, Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad.

Info
Dienst Personeel
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
013 78 09 56
personeel@herk-de-stad.be

Maatschappelijk assistent, contractueel niveau B (werfreserve) 

Binnen de sociale dienst staat een team van maatschappelijk assistenten – onder leiding van het diensthoofd – in voor de verzekering van het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Functie:
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de hulpvrager. Op basis van een (intake)gesprek, sociaal onderzoek en verdere begeleiding stel je een dossier samen en formuleer je voorstellen naar het bevoegde beleidsorgaan. Je communiceert naar de cliënt en voert de genomen beslissingen uit. Naast interne (administratieve) werkzaamheden ga je ook op huisbezoek, heb je contacten met andere hulpverleners om de hulpvraag zo optimaal mogelijk in te vullen. Je ondersteunt de hulpvrager en tracht zijn zelfstandigheid te stimuleren. Je hebt hierbij aandacht voor het cliëntnetwerk alsook je professioneel netwerk en je eigen ontwikkelingsbehoeften.

Profiel:

 • Je bent houder van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je bent cliëntgericht en kan je inleven in de situatie van de hulpvrager.
 • Je wil werken binnen een methodisch handelingskader en je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Je werkt graag in teamverband om zo een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen.
 • Je bent bereid je kennis actueel te houden door het volgen van opleidingen.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding.

Wij bieden:

 • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
 • Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.
 • Een salarispakket op B-niveau (bruto maandwedde vanaf  € 2.389.81 voor 38/38)
 • Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen.
 • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...

Er wordt op korte termijn een halftijdse aanwerving verwacht.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur - via het verplicht inschrijvingsformulier – samen met een kopie van de gevraagde diploma’s - aan het OCMW, Dr. Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of per e-mail : secretaris@ocmwherkdestad.be.

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 15 mei 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Meer informatie

Dienst Personeel: tel. 013 78 09 56, e-mail: personeel@herk-de-stad.be

Verzorgend personeelslid thuiszorgdiensten contractueel, niveau C of D (werfreserve) 

Het team van de thuiszorgdiensten levert – onder leiding van een  coördinator –  verschillende dienstverleningen aan huis en ondersteunt ouderen en andere doelgroepen opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Functie:
Je werkt aan huis bij de hulpvrager en voert de nodige verzorgingstaken uit. Je assisteert de gebruiker bij de huishoudelijke taken (onderhoud, maaltijden klaarmaken, …) op basis van de gemaakte afspraken. Je zorgt hierbij voor een aangename sfeer en probeert de zelfredzaamheid, de veiligheid en het emotioneel welzijn van de gebruiker te bevorderen. Je participeert aan dienstoverleg.

Profiel :

 • Je bent houder van een brevet of studiegetuigschrift kinderverzorging, gezins- en sanitaire hulp, getuigschrift 7de vervolmaking personenzorg, BSO-diploma/getuigschrift 3de jaar 3de graad secundair onderwijs personenzorg, bekwaamheidsattest gezins- en bejaardenhulp van erkend opleidingscentrum, inschrijvingsbewijs van gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse gemeenschap.
 • Je legt vlot contacten, je kan luisteren en werkt graag met bejaarden, zieken, mindervaliden,…
 • Je kan zelfstandig werken, komt afspraken na en geeft nuttige informatie door.
 • Je kan de fysieke belasting van heffen en tillen aan en bent flexibel
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding

Wij bieden:

 • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
 • Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.
 • Een salarispakket op niveau C of D (bruto maandwedde vanaf  € 1.901.72 € of € 1.867.54 € voor 38/38).
 • Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen.
 • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...

Er wordt op korte termijn een deeltijdse aanwerving verwacht   

Interesse?

Bezorg je kandidatuur - via het verplicht inschrijvingsformulier – samen met een kopie van de gevraagde diploma’s - aan het OCMW, Dr. Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of per e-mail: secretaris@ocmwherkdestad.be.

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 15 mei 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Meer informatie?

Dienst Personeel: tel. 013 78 09 56, e-mail: personeel@herk-de-stad.be