Personen met een handicap 

Heb je recht op sociale en fiscale voordelen? Of kom je in aanmerking voor een integratietegemoetkoming? Hoe vraag je een parkeerkaart voor personen met een handicap aan?

De sociale dienst van het OCMW helpt je graag verder.

Ook bij de sociale dienst van je mutualiteit kan je terecht. Zij kunnen je ook helpen bij het invullen van de papieren en zijn zelf bevoegd om een aantal diagnoses te stellen bij de aanvraag.

In Herk-de-Stad is ook een Gehandicaptenadviesraad (Gehar) actief. Gehar organiseert jaarlijks onder meer een Zomerfeest.

De voorzitter van de Gehar, Godelieve Jans, houdt ook na telefonische afspraak zitdag in Dienstencentrum De Cirkel. Je kan bij haar met al je vragen terecht.

Je kan haar contacteren op 013 55 47 84 of 0473 32 06 47.