home

contact  login
zoeken
zoeken

Werkingssubsidie jeugdverenigingen en jeugdclubs- en huizen 

De Herkse jeugdbewegingen krijgen jaarlijks een toelage van de gemeente om hun reguliere werking te garanderen. Het bedrag varieert en is gebaseerd op de werking van het voorbije werkjaar, dat loopt van september tot augustus. De verenigingen dienen bovendien te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de goedgekeurde subsidiereglementen.

Het reglement ‘kampsubsidies’ maakt deel uit van het reglement ‘werkingssubsidies’. De meeste jeugdverenigingen gaan op kamp op het wij-gevoel te stimuleren. Zo’n kamp kost heel wat aan materiaal en levensmiddelen. Daarom voorziet de gemeente kampsubsidies waarop de jeugdverenigingen een beroep kunnen doen.

Formulieren

Kadervorming 

Veel jongeren volgen geregeld of sporadisch cursussen. Deze cursussen zijn meestal niet gratis. Jongeren die minimum zestien jaar zijn en lid van een door het gemeentebestuur erkende jeugdvorm kunnen daarom kadervormingssubsidies aanvragen. De cursussen of vormingsactiviteien moeten wel relevant zijn in het kader van de verantwoordelijkheid die de aanvrager draagt in deze organisatie. De cursist kan tot 2/3de van de kost van het inschrijvingsgeld met een maximum van 100 euro per aanvraag terugkrijgen van de gemeente.

Formulieren

Investeringssubsidies 

Jeugdverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor buitengewone verbeteringswerken aan de infrastructuur in het kader van de verbetering van de veiligheid, de toegankelijkheid, duurzaam energieverbruik en de verbetering van het algemeen comfort. De investeringssubsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs.

Formulieren

subsidie jeugd