home

contact  login
zoeken
zoeken

Erkenning als jeugdwerkvorm 

Elk jeugdinitiatief kan door het gemeentebestuur erkend worden als jeugdvereniging. Om in aanmerking te komen voor zo’n erkenning moet de vereniging onder meer bestaan uit tenminste 3/4de-30-jarige begeleiders, moet tenminste 2/3devan de leden in Herk-de-Stad wonen en moeten de activiteiten gericht zijn op kinderen en jongeren tot 25 jaar. Alleen erkende jeugdverenigingen kunnen een beroep doen op subsidiëring.

Formulieren

jeugd erkenning