Erkenning als jeugdwerkvorm 

Elk jeugdinitiatief kan door het gemeentebestuur erkend worden als jeugdvereniging. Om in aanmerking te komen voor zo’n erkenning moet de vereniging onder meer bestaan uit tenminste 3/4de-30-jarige begeleiders, moet tenminste 2/3devan de leden in Herk-de-Stad wonen en moeten de activiteiten gericht zijn op kinderen en jongeren tot 25 jaar. Alleen erkende jeugdverenigingen kunnen een beroep doen op subsidiëring.

Formulieren