home

contact  login
zoeken
zoeken

Timmerstraat 8 

Hoeve met gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom het rechthoekig erf, dat door een houten poortje van de straat is afgesloten.
Ten noorden, woonhuis en stal van vijf traveeën; stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (negen), regels (twee) en hoekstijlschoren. Een bolkozijn, twee kleinere vensters, twee deuren, en een zolderluik boven de staldeur. Versteende rechter zijgevel, en aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel.
De zuidelijke vleugel omvat stallen en een schuur; drie traveeën in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel. Een zolderluik en twee deuren. Versteende achtergevel en zijgevels.
In 1961 zijn het bakhuis (ten westen) en de varkensstal (ten oosten) versteend.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/