home

contact  login
zoeken
zoeken

Timmerstraat 6 

Hoeve, uit de 19de eeuw, met gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gelegen rondom het rechthoekig gekasseide erf. Ten noorden, stal en woonhuis van zeven traveeën, met onderkelderde opkamer in de zevende travee. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een verhoogde en gepikte bakstenen stoel. Groen beschilderde stijlen (acht) en tussenstijl (in de zesde travee tegen de zevende ankerbalk). Twee beluikte bolkozijnen, een opkamervenster, een zolderluik en twee deuren. Drie beluikte en getraliede bolkozijnen in de achtergevel.
Ten zuiden, versteende stal; ten oosten, dito varkensstal.
Ten westen, dwarsschuur van zeven traveeën in stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel. Versteende zijgevels en achtergevels.

Het gebouw is intussen gesloopt.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/