home

contact  login
zoeken
zoeken

Sint-Truidersteenweg 26 

Haammakerswoning en hoevegebouwen daterend uit circa 1870. Gebouwen in blauw overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, dat aan de zuidzijde door een houten poortje is afgesloten.

Ten oosten, hoofdvleugel (nok evenwijdig aan de straat) met ordonnantie: koestal-woonhuis-werkhuis; vijf traveeën op een gepikte, bakstenen stoel. Een klein bolkozijn, een zolderluik boven de woonhuisdeur, een klein venster gekoppeld aan de woonhuisdeur, en een staldeur. Twee bolkozijnen, waarvan één nog beluikt, in de achtergevel. Bakstenen rechter zijgevel met de deur van het werkhuis rechts, onder een houten latei. Aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel.

Ten noorden, haaks aangebouwde varkensstal van twee traveeën, voorzien van drie deuren, waarvan twee gekoppeld.

Ten zuiden, recent dienstgebouwtje. Ten zuidwesten, bakhuis van één travee met waterput links.

Het gebouw is intussen gesloopt.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/