home

contact  login
zoeken
zoeken

Rummenweg 53 

Hoeve uit eerste helft van de 19de (woonhuis) en tweede helft van de 19de eeuw (dienstgebouwen), gelegen aan de straat, met de moestuin ten zuiden, achter het woonhuis, en boomgaard ten westen. Gebouwen in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Ten oosten, houten inrijpoort onder golfplaten luifeltje. Ten zuiden, woonhuis (nok loodrecht op de straat, met jaartal 1833 in de dakpannen. Vijf traveeën onder mank zadeldak met uitstekende dakrand op schoren over de voorgevel. Verhoogde, bakstenen plint. Drie beluikte vensters en een deur. Versteende achtergevel.

Ten westen, koestal en paardenstal van vijf traveeën, grotendeels versteend; enkele kleine venstertjes, drie zolderluiken en drie deuren; aangebouwd karrenhuis onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. Ten oosten, lage varkensstal van zes traveeën met herbruikte timmer. Ten noorden, dwarsschuur met karrenhuis van vier traveeën, gedateerd 1895 in de dakpannen; enkele gepikte stijlen in de voorgevel. Tussen de koestal en het woonhuis, versteend bakhuis.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/