home

contact  login
zoeken
zoeken

Rummenweg 173 

Hoeve Dormaelswinning is een gesloten hoeve aan de Rummenweg 173 met woonhuis uit 17de-18de eeuw en dienstgebouwen uit 19de en begin 20ste eeuw. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige, gekasseide erf, dat door een ijzeren hekje in de noordwestelijke hoek, van de straat is afgesloten.

Ten noorden, woonhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok evenwijdig aan de straat); enkele behouden S-vormige muurankers; eerste bouwlaag in gecementeerd baksteenmetselwerk, tweede bouwlaag in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Onderkelderde opkamer in de eerste travee; verschillende houten kozijnen, de twee vensters der opkamer oorspronkelijk beluikt; één deur. Volledig versteende achtergevel met gecementeerde plint; twee recente steunberen. Versteende en gecementeerde zijgevels met kunstleien beschieting. Recent bakstenen aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de rechter zijgevel.

Ten oosten, bakstenen stallingen, daterend van 1905, doch grondig aangepast in 1926 en 1950. Aanbouwsel tegen de achtergevel. Ten westen, lage bakstenen varkensstal van acht traveeën, van rond 1900; acht lage deurtjes onder houten lateien en twee zolderluiken. Aansluitend, stal (?), thans garage, en bakhuis. van rond 1910; bakstenen gebouw van vijf traveeën met grotendeels aangepaste muuropeningen; verdwenen bakoven.
Ten zuiden, dubbele dwarsschuur, naar verluidt van 1875; vijf traveeën onder zadeldak, afgewolfd aan de linker zijde; overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen; twee schuurpoorten; recent bakstenen aanbouwsel, rechts tegen de voorgevel.

Het gebouw is intussen gesloopt.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/