home

contact  login
zoeken
zoeken

Popelierestraat 12 

Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal. De voorgevel is gedeeltelijk met wijnranken begroeid. Vijf traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (negen) en hoekstijlschoor in de eerste travee. Twee vensters en twee deuren. Recente aanbouwsels onder lessenaarsdaken tegen beide zijgevels.Waterput in de moestuin, achter de hoeve.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/