home

contact  login
zoeken
zoeken

Oude School 

De Oude School, gelegen op de huidige plaats van De Markthallen, maakte deel uit van een complex dat bestond uit drie gebouwen, in volmaakte symmetrie gegroepeerd rond een stemmig rechthoekig gekasseide binnenkoer. Destijds stond er op deze binnenkoer, die door een gietijzeren hek was afgesloten, de diepste waterpomp van Herk. Het hek is verdwenen en de plaats van de pomp wordt nu aangeduid door een arduinen steen met een gat in het midden. De architect van het geheel was Herman Jaminé die het tussen 1870 en 1873 bouwde.

De Oude School was het gebouw dat voor je staat wanneer je De Markthallen binnenkomt. Het was een gebouw van vier traveeën en één bouwlaag. Het bossagewerk van de drie voorgevels werd gesuggereerd door baksteenlagen te laten inspringen. Het was ingedeeld in twee klaslokalen, telkens voor drie klassen. De woning van de hoofdonderwijzer bevond zich rechts van dit gebouw. Daar is nu het secretariaat gelegen, dat destijds los stond van de school.