home

contact  login
zoeken
zoeken

Melkerij 

De melkerij was gelegen op de hoek van de Kleine Hoolstraat en de Sint-Truidersteenweg. Dit gebouwtje werd gebouwd door Jan Godgaaf Hermans. Dat blijkt uit het steentje in de gevel. Daarop staan de Initialen JDH  (Jean Dieudoné Hermans). Die initialen vindt men ook terug op zijn grafsteen bij de veranda in het park Olmenhof.

Jan Godgaaf Hermans schonk dit perceel (de kwekerij) in vruchtgebruik aan zijn nicht Eugenie bij gelegenheid van haar huwelijk in 1832 met August  van den Hove. Daarom kreeg dit perceel de naam “Bruidsstuk”. Na de dood van JDH mocht de knecht Felix Gevers tot aan het einde van zijn leven in dit huisje wonen. Felix bouwde een nieuwe woning, die er tot voor enkele jaren nog stond. Felix beheerde de kwekerij. Carolus Antonius Tips, opvolger van Gevers, betrekt na de dood van de bewoners de woning. Albert de Pierpont baatte er een melkerij uit. Met hondenkar, paard en kar werd melk opgehaald. In de melkerij werd ook boter voor verkoop gemaakt. Tijdens WO I bewoonde de familie Vanisterdael (stationschef voor de tram aan de overzijde van de straat en veldwachter) de woning. Het huis is intussen afgebroken. Het steentje dat bewaard bleef, kreeg een bestemming in het oude deel van het kasteel de Pierpont, gebouwd door Jan Godgaaf.