home

contact  login
zoeken
zoeken

Markt 44 

Neoclassiicistische woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw, met verbouwing tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen onder meer voor de kalkstenen plint; op de eerste bouwlaag, gedichte rechthoekige poort in vlakke kalkstenen omlijsting op neuten en afgewerkt met een kroonlijst, thans omgebouwd tot een rechthoekige deur gekoppeld aan twee rechthoekige vensters.

Recente winkelpui in tweede en derde travee. Drie rechthoekige bovenvensters onder kalkstenen latei met kordon vormende lekdrempels. Bakstenen zijgevels met muurvlechtingen.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/