home

contact  login
zoeken
zoeken

Kleine Kruisstraat 6 

Hoeve met losstaande bestanddelen aan de Kleine Kruisstraat 6, intern opklimmend tot de 19de eeuw; moestuin ten westen, achter het woonhuis, en een notelaar in de noordoosthoek van het erf. Gebouwen onder zadeldaken, gelegen rondom het rechthoekige erf en versteend, op het woonhuis na. Het woonhuis ligt ten westen, acht traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse en mechanische pannen).
Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel; de laatste drie traveeën zijn versteend. Twee beluikte bolkozijnen en een deur. De achtergevel is voorzien van twee vensters en twee kleine, beluikte venstertjes. Versteende linker zijgevel met recent bakstenen aanbouwsel.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/