home

contact  login
zoeken
zoeken

Langgestrekte hoeve, Bleukweg 4 

Hoeve, naar verluidt van rond circa 1900, met ordonnantie: schuur-woonhuis. Het erf is aan de straatzijde met een haag afgesloten. Zeven traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen).

Stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (negen), regels (twee) en hoekstijlschoren. Houten Mariakapelletje. Twee beluikte bolkozijnen en twee gekoppelde deuren. Versteende linker zijgevel en gedeeltelijk versteende rechter zijgevel. Recent bakstenen aanbouwsel tegen de achtergevel.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/