home

contact  login
zoeken
zoeken

Langgestrekte hoeve, Jodestraat 22 

Langgestrekte hoeve uit circa 1900 met ordonnantie: woonhuis-stal. Vijf traveeën onder zadeldak (nok schuin op de straat, mechanische pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een hoge, gepikte bakstenen stoel. Gepikte stijlen (acht), hoekstijlschoor in de laatste travee en tussenstijlschoor in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk. Twee vensters en twee gekoppelde deuren. Versteende linker zijgevel. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de rechter zijgevel.
Ten zuidwesten, varkensstal en bakhuis van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk. Twee gekoppelde deurtjes in de stal en een deur in het bakhuis.