home

contact  login
zoeken
zoeken

Herkermolen 

De Herkermolen is één van de molens op De Herk. De Herk ontspringt in Rukkelingen-Loon op de grens van Limburg en Luik en wordt door de Gete bij Halen na een loop van 43 km en een verval van 100 meter opgenomen. 

Enkele kilometers van de bron verwijderd, wanneer de rivier amper een meter breed is, staan de eerste watermolens op de Herk. Sommige zijn volledig gerenoveerd en doen nog steeds dienst als woning, van vele rest er enkel nog een muurtje dat weldra ook nog zal gesloopt worden. De Herkermolen deed nog dienst tot voor enkele jaren en is nog steeds in privé bezit. Ze lag op 400 meter afstand van de oude vestingen, langs de oude weg van Herk naar Hasselt. Deze weg liep zelfs over een brug, die tegen de sluis gebouwd was. Dat stemt overeen met de beschrijving van de toestand door de schepenen op 10 maart 1678.

Van de eerste molen zoals deze in een oorkonde van de abdij van Averbode, gedateerd op 22 januari 1326 genoemd werd, is er niets meer over.  Aanvankelijk was het een dubbele onderslag watermolen (het water duwt de schoepen van het wiel rond de as langs onder)voor koren én olie. De oliemolen werd in 1884 afgebroken en de graanmolen gedeeltelijk herbouwd.

De graanmolen werd in 1946 nog vernieuwd met een metalen onderslagrad voor een hogere capaciteit en onder een afdak geplaatst. De laatste beroepsmolenaar Rafaël ‘s Heeren (°16/06/1916 - + 7/3/1986) stopte er in de zeventiger jaren van vorige eeuw mee.

Voor meer info zie ook www.molenechos.org/

Bronnen:

Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. Hasselt 1967.
Blz  213 e.v. : Bijdrage tot de Geschiedenis van de Herker Molen door Raymond Enckels

Archief: Jos Leemans en André Smeets