home

contact  login
zoeken
zoeken

Amandinacollege, Sint-Truidersteenweg 18 

Midden in de gevel van het Amandinacollege bevindt zich een ouder bouwsel dat verwijst naar de oude tramstatie. De tram heeft een halve eeuw (1900-1948) zijn stempel gedrukt op het leven van Herk.

Lees meer...


Bleukweg 1 

Hoeve, uit de 19de eeuw, met ordonnantie: woonhuis-stal-schuur. Het erf is aan de noordoost- en zuidwestzijde met een haag afgezoomd; moestuin achter de hoeve, boomgaard ten noordwesten. Zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Lees meer...

Bleukweg 4 

Hoeve, naar verluidt van rond circa 1900, met ordonnantie: schuur-woonhuis. Het erf is aan de straatzijde met een haag afgesloten. Zeven traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen).

Lees meer...

Bleukweg 6 

Hoeve, van circa 1900, met oorspronkelijke ordonnantie: stal en schuur-woonhuis. Zes traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, cementpannen).

Lees meer...


Calenstege 

De Calenstege leidde naar een zeer grote weide, ‘de Blijk’ (thans de Blijkbaan), waar men linnen ‘te bleken’ legde in de zon. In het midden van deze weide stond het Duivenhuis, een smalle hoge woning. Hierin zaten duiven die gebruikt werden voor het postverkeer. Aan de oostzijde werd het Duivenhuis beschermd door een gracht in de vorm van een A.


Dekenij, Markt 3 

Van dit neoclassicistisch dubbelhuis uit 1833 werden de gevel en het dak beschermd als monument omwille van hun historisch, esthetisch en architectonisch belang.

Lees meer...

Diestsestraat 4 

Deze dorpswoning aan de Diestsestraat 4 was een rijhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Lees meer...

Diestsestraat 10 

Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder gebogen zadeldak (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Lees meer...

 

 

Diestsesteenweg 3, Usulinenklooster 

ZIe Ursulinenklooster

Het Duivenhuis 

In het midden van de grote weide 'De Blijkbaan', bereikbaar via de Calenstege aan de Markt, stond het 'Duifhuis', een eigenaardige smalle hoge woning gevat tussen drie grachten.

Lees meer...
Grote Hoolstraat 51 

Hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Gaaf bewaarde straatgevel, wat achteruit gelegen, met rechts, achter het woonhuis, de boomgaard, die met een haag is afgezoomd.

Lees meer...

Grote Baan 87 

Brouwershuis van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit het midden van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw op een gecementeerde plint. Gecementeerde banden. Rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting met latei als bij de vensters. Gelijkaardige achtergevel, doch verhoogde begane grond; de deur is voorzien van een dubbele steektrap. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Lees meer...


Halbekerstraat 2 

Zie kasteel van Halbeek

Halte van Wijer 

Hoeve Halt van Wijer is een hoeve op L-vormige plattegrond, naar verluidt gebouwd in 1901, en vroeger ook café en winkel; gelegen op een kruispunt; belangrijk element in de straat.

Lees meer...

 

 

 

 

Hasseltsestraat 5 

Dit is een breedhuis van het dubbelhuistype uit de tweede helft van de 19de eeuw met vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en met Vlaamse pannen. Dit bakstenen gebouw met een recente breukstenen plint heeft rechthoekige vensters met kalkstenen latei en lekdrempel e, was oorspronkelijk beluikt op de eerste bouwlaag. De rechthoekige deur heeft een vlakke, kalkstenen omlijsting op neuten.

Rond 1830 was dit gebouw  eigendom van Lucas Santermans, herbergier.  Vanaf 1900 werd het bewoond door notaris Zacharie Warnants  die burgemeester was van 1905 tot 1933, nadien door notaris Jean De Booseré & Jeanne Warnants, notaris Fernand De Booseré en Albert Durwael die gehuwd was met Yvonne  Vanderlinden.

Yvan Durwael baatte hier vanaf  2008 tot in 2014 de taverne "De Pelicaen" uit. Op 8 mei 2015 opende deze zaak opnieuw onder  de naam “Piano”. Johan Vermeiren is nu de zaakvoerder.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ en archief Jos Leemans

 

Hasseltsestraat 11 

Oorspronkelijk was dit een boerderij met een poort in het midden.

Lees meer...

 

Hasseltsestraat 14 

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beschilderd bakstenen gebouw op een gecementeerde plint. Gesmeed ijzeren muurankers met kram en krul en dubbel omgebogen kop (oudere kern?). Getoogde vensters en dito deur. Aangepast venster over de eerste twee traveeën van de benedenverdieping. Resterend rechter aandak.

Hasseltsestraat 21 

Breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouw met verankerde gecementeerde lijstgevel. Rechthoekige gecementeerde vensters; geprofileerde omlijstingen met siersluitsteen (diamantkopmotief) en neuten op de tweede bouwlaag.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Hasseltsestraat 25 

Op 12 maart 1679 ontstond hier, in het huis van Petrus Hermans, één van de grootste branden die het centrum van Herk teisterden.

Lees meer...


 

Hasseltsestraat 30 

Dit huis heeft een zeer oude kern. Het huidige uitzicht stamt uit de 19de eeuw.

Lees meer...

 

Hasseltsestraat 31 

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met huidig neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw, doch oudere kern (fraaie gesmeed ijzeren muurankers, waaronder een jaaranker ..4.).

Lees meer...

 

 

Hasseltsestraat 33 

Dit classicistisch breedhuis van het dubbelhuistype dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het wordt gekenmerkt door deuren en vensters met een arduinen omlijsting, elk bekroond met een steekboog.

Lees meer...

Hasseltsestraat 37 

Hoeve 'Bij de Boer' is een kleine, L-vormige hoeve, uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (verspringende nokhoogte, Vlaamse pannen), gelegen aan de straat; de schuurgevel en een gedeelte van de woonhuisgevel zijn witgekalkt, en voorzien van een gepikte plint.

Lees meer...

Hasseltsestraat 40 

De woning links werd (+/- 1918) gebouwd door Nikolaas Govaerts (1865 - 1931), rentenier.

Lees meer...

Herberg 'Den Haan', Markt 21 

Voormalige herberg, ook schoenfabriek en schoenhandel. Thans in twee woningen opgesplitst breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder licht gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), met uitzicht uit de 19de eeuw, doch mogelijk met oudere kern.

Lees meer...

 

Herkermolen, Molenstraat 19 

De Herkermolen is één van de molens op De Herk. De Herk ontspringt in Rukkelingen-Loon op de grens van Limburg en Luik en wordt door de Gete bij Halen na een loop van 43 km en een verval van 100 meter opgenomen. 

Lees meer...Jodestraat 22 

Langgestrekte hoeve uit circa 1900 met ordonnantie: woonhuis-stal. Vijf traveeën onder zadeldak (nok schuin op de straat, mechanische pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een hoge, gepikte bakstenen stoel. 

Lees meer...


Kapel Ursulinenklooster, Diestsesteenweg 3 

Geïnspireerd door de gotische bouwstijl, komt de kapel van het Ursulinenklooster over als een massief bakstenen gebouw, door steunberen onderverdeeld in 6 traveeën. Het gebouw eindigt op een 3-zijdig koor met aan beide zijden een symmetrische sacristie.

Lees meer...

Kasteel de Pierpont, Pikkeleerstraat 14 

Laat-classicistisch kasteeltje uit de XIX eeuw, waarvan het gerestaureerde koetshuis thans dienst doet als taverne. Inplanting in een park met vijver. De kasteelhoeve is verdwenen.

Lees meer...

Kasteel van Halbeek, Halbekerstraat 2 

Neoclassicistisch landhuis uit midden 19de eeuw, waarvan de bijhorende hoeve circa 1956 gesloopt werd. Inplanting in een volledig omgracht park.Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen).

Lees meer...

Melkerij, Sint-Truidersteenweg 29 

De melkerij was gelegen op de hoek van de Kleine Hoolstraat en de Sint-Truidersteenweg. Dit gebouwtje werd gebouwd door Jan Godgaaf Hermans. Dat blijkt uit het steentje in de gevel. Daarop staan de Initialen JDH  (Jean Dieudoné Hermans). Die initialen vindt men ook terug op zijn grafsteen bij de veranda in het park Olmenhof.

Lees meer...

Kleine Kruisstraat 6 

Hoeve met losstaande bestanddelen aan de Kleine Kruisstraat 6, intern opklimmend tot de 19de eeuw; moestuin ten westen, achter het woonhuis, en een notelaar in de noordoosthoek van het erf. Gebouwen onder zadeldaken, gelegen rondom het rechthoekige erf en versteend, op het woonhuis na.

Lees meer...

Kleine Kruisstraat 19 

Hoeve in de Kleine Kruisstraat uit 19de begin 20ste eeuw, met ordonnantie: stal-schuur-woonhuis. Het erf is aan de straatzijde door een haag afgesloten. Acht traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Lees meer...

Kleine Kruisstraat 59 

Hoeve, naar verluidt gebouwd in 1923, met ordonnantie: stal-schuur-woonhuis. Oorspronkelijk zes, thans zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen).

Lees meer...

 De Markthallen 

De Markthallen werd tussen 1870 en 1873 gebouwd naar een ontwerp van architect Jaminé. Het oude complex bestond uit drie gebouwen, in volmaakte symmetrie gegroepeerd rond een stemmig rechthoekig gekasseide binnenkoer, die door een gietijzeren hek van de straat is afgesloten.

Lees meer...

Markt 2 

De gevels en bedaking zijn beschermd als monument omwille van hun historisch, esthetisch en architectonisch belang als neo-classicistisch dubbelhuis uit 1833. Het gebouw heeft vijf traveeën onder een zadeldak.

Lees meer...

Markt 5 

Zie De Zwaen

 


 

Markt 7 

​Sober neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen voor lateien en lekdrempels (kordonvorming op tweede bouwlaag).

Lees meer...

 

 

Markt 13 

Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen.

Lees meer...

 

 

Markt 15 

Neoclassiicistische woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw, met verbouwing tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Lees meer...

Markt 18 

Breedhuis met zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw op een arduinen plint; licht verhoogde begane grond. Rechthoekige deur in een vrij smalle, vlakke omlijsting van arduin; links, bijkomende deur onder arduinen latei.

Lees meer...

 

 

Markt 19 

De vermoedelijke bouwdatum van de Oude Rijkswachtkazerne zit tussen 1820 en 1844. Er is in de loop der jaren veel bijgevoegd en opnieuw afgebroken, maar de huidige configuratie is identiek aan de beginsituatie. 

Lees meer...

Markt 26-27 

​Breedhuis van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern, zichtbaar in de steile dakhelling.

Lees meer...

Markt 31 

Woning, vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw (?). Verankerd, bakstenen gebouw, met een gecementeerde plint.

Lees meer...

Markt 32-33 

De voormalige herberg 'De Pelikaan' was oorsponkelijk een afspanning en boerderij, thans in twee woningen opgesplitst. De rechterdeur was vroeger een raam. De in arduin gevatte deuren en vensters hebben een steekboog. 

Lees meer...

Melkerij, Kleine Hoolstraat 

De melkerij was gelegen op de hoek van de Kleine Hoolstraat en de Sint-Truidersteenweg. Dit gebouwtje werd gebouwd door Jan Godgaaf Hermans. Dat blijkt uit het steentje in de gevel. Daarop staan de Initialen JDH  (Jean Dieudoné Hermans). Die initialen vindt men ook terug op zijn grafsteen bij de veranda in het park Olmenhof.

Lees meer...

Markt 17, Het Moleneyser 

Zie Het Moleneyser.

 

 

Markt 44 

Neoclassiicistische woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw, met verbouwing tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw.

Lees meer...

 

Het Moleneyser, Markt 17 

Herenhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met huidige gevelordonnantie uit midden 19de eeuw, doch oudere, waarschijnlijk 18de-eeuwse kern (steile dakhelling en S-vormige muurankers in de aandaken).

Lees meer...

 

Monnikenhof 

Het verhaal van het Monnikenhof begint in 1236. In dat jaar schenkt Arnold graaf van Loon en Chiney aan de Cisterciënserinnenabdij Curia Sancte Marie achtentwintig bunders land gelegen te Scackebruec. Schakkebroek was broekland gelegen aan de Herk, dus eigenlijk alleen geschikt als hooiland. Het was een plaatsnaam die alleen sloeg op de gronden tussen de huidige Stevoortweg en de Herk. Acht jaar later wordt het Monnikenhof vernoemd in een bul van paus Innocentius IV waarin het cisterciënserinnenklooster Curia Sancte Marie bevestigd wordt in al haar bezittingen.

Lees meer...

Molenstraat 19 

Zie Herkermolen.Oude Rijkswachtkazerne, Huis Vliegen, Markt 19 

Dit pand werd gebouwd tussen 1820 en 1844. De eigenaar-bewoner in 1844 was Petrus Vliegen (1800 - 1872), zoon van de burgemeester van Donk. Hij rentenierde en verpachtte gronden.

Lees meer...

Oud Gemeentehuis 

Tijdens de Franse overheersing worden de gemeenteraden ingesteld. Aangezien het oude stadhuis is afgebrand, vergaderen zij in een of andere herberg. Ze hebben  weinig beslissingsrechten. Pas in het tijdperk van de Verenigde Nederlanden kunnen ze meer macht uitoefenen.

Lees meer...

Oud Gerechtshof 

Het Oud Gerechtshof maakte deel uit van een complex dat bestond uit drie gebouwen, in volmaakte symmetrie gegroepeerd rond een stemmig rechthoekig gekasseide binnenkoer.

Lees meer...

Oude School 

De Oude School, gelegen op de huidige plaats van De Markthallen, maakte deel uit van een complex dat bestond uit drie gebouwen, in volmaakte symmetrie gegroepeerd rond een stemmig rechthoekig gekasseide binnenkoer.

Lees meer...

Oud Stadhuis 

De grote markt is in deze periode in twee helften verdeeld. Het westelijk gedeelte, naar Halen toe, heet “de spurfel ” of “speelhuffel”. De betekenis is niet bekend. Er bevindt zich een poel: “de spurfelpoel“. Het oostelijk gedeelte heet “de Paardsmarkt ”. Hier staat het stadhuis,  “los” in het midden van de markt, te vergelijken met de huidige oude stadhuizen van Bilzen en Peer. Het brandt, op 13 maart 1679,  tezamen met de kerk, de school, het gasthuis, de pastorie en meer dan 100 huizen af.  Het is de grootste brand die Herk-de-Stad ooit gekend heeft.

Lees meer...


De Pelikaan, Markt 32-33 

De voormalige herberg 'De Pelikaan' was oorsponkelijk een afspanning en boerderij, thans in twee woningen opgesplitst. De rechterdeur was vroeger een raam. De in arduin gevatte deuren en vensters hebben een steekboog. 

Lees meer...

Pikkeleerstraat 14 

Laat-classicistisch kasteeltje uit de XIX eeuw, waarvan het gerestaureerde koetshuis thans dienst doet als taverne. Inplanting in een park met vijver. De kasteelhoeve is verdwenen.

Lees meer...

Popelierestraat 12 

Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal. De voorgevel is gedeeltelijk met wijnranken begroeid. Vijf traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. 

Lees meer...Ridderstraat 2 

Bakstenen gebouw met kalksteenplint, typisch voor een neoclassicistisch enkelhuis. De deur heeft een kalksteenomlijsting met pilastervormige posten.

Lees meer...

Ridderstraat 16 

Classicistisch breedhuisBreedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en oorspronkelijk één, thans twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw met verhoging uit de 19de eeuw.

Lees meer...

Ridderstraat 18 

Gebouw in roodgeverfde veldovensteen met opgelegde voegen, sierelementen in mergel, hoekkettingen en vier horizontale banden.

Lees meer...

Ridderstraat 19  

Het Wendelenhuis is het overblijvende deel van de hoeve die tot het Hof behoorde. Het werd gebouwd als dubbelhuis met vijf traveeën en verhoogde bouwlaag. 

Lees meer...

Ridderstraat 20 

Breedhuis van het dubbelhuistype, uit de eerste helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk twee, thans twee en een halve bouwlaag onder een gebogen zadeldak.

Lees meer...

 

Rummenweg 35 

Langgestrekt hoevetje, van rond 1900, met ordonnantie: woonhuis-stal. Vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Lees meer...

Rummenweg 49 

​Boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok schuin op straat, mechanische pannen), naar verluidt gebouwd rond 1920. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel.

Lees meer...

Rummenweg 53 

Hoeve uit eerste helft van de 19de (woonhuis) en tweede helft van de 19de eeuw (dienstgebouwen), gelegen aan de straat, met de moestuin ten zuiden, achter het woonhuis, en boomgaard ten westen.

Lees meer...

Rummenweg 146 

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw, rond 1930 grotendeels versteend. Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); de twee laatste traveeën zijn versteend, de overige traveeën in blauw overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op een verhoogde bakstenen stoel (gecementeerd); twee aangepaste vensters, een klein venstertje en een zolderluik; een deur. 

Lees meer...

Rummenweg 173 

Hoeve Dormaelswinning is een gesloten hoeve aan de Rummenweg 173 met woonhuis uit 17de-18de eeuw en dienstgebouwen uit 19de en begin 20ste eeuw. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige, gekasseide erf, dat door een ijzeren hekje in de noordwestelijke hoek, van de straat is afgesloten.

Lees meer...


Servaes Vaesplein 1 

Herberg Louis Theunissen is een breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee en een halve bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch waarschijnlijk oudere kern (sierlijk, gesmeed ijzeren muuranker op de eerste bouwlaag).

Lees meer...

Sint-Martinuskerk 

De Sint-Martinuskerk is in 1983 beschermd als monument omwille van haar historisch en architectonisch belang als neo-gotisch gebouw met koor. De meest recente restauratiewerken werden uitgevoerd tussen 1993 en 1996. 

Lees meer...

Sint-Truidersteenweg 18, Amandinacollege 

Zie Amandinacollege

Sint-Truidersteenweg 26 

Haammakerswoning en hoevegebouwen daterend uit circa 1870. Gebouwen in blauw overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, dat aan de zuidzijde door een houten poortje is afgesloten.

Lees meer...

Sint-Truidersteenweg 29, melkerij 

Zie melkerij.

Stevoortweg 207 

Zie Halte van Wijer


Timmerstraat 6 

Hoeve, uit de 19de eeuw, met gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gelegen rondom het rechthoekig gekasseide erf. Ten noorden, stal en woonhuis van zeven traveeën, met onderkelderde opkamer in de zevende travee. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een verhoogde en gepikte bakstenen stoel.

Lees meer...

Timmerstraat 8 

Hoeve met gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom het rechthoekig erf, dat door een houten poortje van de straat is afgesloten. Ten noorden, woonhuis en stal van vijf traveeën; stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint.

Lees meer...


Ursulinenklooster, Diestsesteenweg 3 

Het Ursulinenklooster bestaat uit drie gebouwen, gebouwd in U-vorm. Het centrale deel, evenwijdig met de straat, is het oudste.In oktober 1876 werd de eerste steen gelegd met daaronder een medaille van Sint-Jozef aan wie het klooster is opgedragen. Het gebouw werd in gebruik genomen op 28 oktober 1878 en de kapel, die dwars op de straat staat,  op 21oktober 1900.

Lees meer...


Veearts Strauvenlaan 1 

Hoeve uit de 19de eeuw, gelegen op een door een haag afgezoomd pand. Ten noorden, boerenhuis van drie traveeën onder schilddak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op een lage bakstenen stoel, op de meeste plaatsen verhoogd, en een gepikte plint.

Lees meer...

Vogelzangstraat 4 

Hoevetje, uit de 19de eeuw, met oorspronkelijke ordonnantie: schuur-woonhuis. Boomgaard ten noordoosten; het erf is omringd met een haag; perenboom tegen de zuidwestgevel, bij de ingang van het erf.

Lees meer...


Wendelenhuis, Ridderstraat 19  

Het Wendelenhuis is het overblijvende deel van de hoeve die tot het Hof behoorde. Het werd gebouwd als dubbelhuis met vijf traveeën en verhoogde bouwlaag. 

Lees meer...

Wendelenplein 2-3 

Op het primitief kadaster is het L-vormige gebouw aan het Wendelenplein 2-3 opgetekend op perceel nummer 639. De onbebouwde zone is inmiddels een apart perceel geworden, nummer 640. Het is de tuinzone bij het L-vormige huis op het naastgelegen perceel 639.

Lees meer...

Wijerstraat 5 

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen is reeds weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1840-1845). Het huidige bakhuis in baksteen werd opgetrokken in 1941.

Lees meer...

Wijerstraat 34 

Het betreft een hoeve met losstaande componenten gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. In de Atlas van de Buurtwegen (1840-44) en op het primitief kadasterplan wordt min of meer op de plaats van de huidige schuur reeds een rechthoekig volume opgetekend. De kern van het woonhuis dateert van de tweede helft van de 19de - begin 20ste eeuw (confer kadaster).

Lees meer...
De Zwaen, Markt 5 

De Zwaen is een voormalige stadshoeve met herberg en wordt ook huis Alen genoemd naar de familie die dit pand bewoonde tot in 2015.

Lees meer...