home

contact  login
zoeken
zoeken

Familie Alenus 

De Herkse familie Alenus dankt haar naam aan Londenaar John Allen, alias Johannes Alenus, die zich op 20 december 1520 liet inschrijven aan de KU Leuven. Hij trouwde met de Schulense Kathryn van Doornick. Rector Andreas Alenus van de Alenusstraat in Hasselt was zijn zoon. Zijn achterkleinzoon Johannes III (1593-1644) was raadsheer van de Palts-keurvorst Maximiliaan van Beieren. 

Lees meer...


Désiré Boelen (1887-1974) 

Désiré Boelen (°Bilzen, 7 februari 1887 - +Hasselt, 25 februari 1974) werd priester gewijd op 24 augustus 1912 in Achel. Hij werd achtereenvolgens leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Truiden (1912), leraar Normaalschool Mechelen-a/d-Maas (1919), rector Technische School Beringen (1925) en pastoor te Stevoort (1938) om in 1942 pastoor-deken te worden in Herk-de-Stad. Hier bleef hij tot 1949 toen hij benoemd werd tot pastoor-deken in Hasselt. Op 19 februari 1968 ging hij hier op rust en overleed er op 25 februari 1974.

Lees meer...

Burgemeesters Herk-de-Stad 

Een chronologische lijst van burgemeesters van de voormalige gemeente Herk en vanaf 1977 na de fusie met Berbroek, Donk en Schulen stad Herk-de-Stad.

Lees meer ...

Jozef Brems (1870-1958) 

Bisschop Jozef (Josephus) Brems werd op 7 augustus 1870 in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) geboren. Zijn vader, eveneens met voornaam Jozef, werd een week later op 14 augustus 1870 in Herk tot organist benoemd. In 1871 verhuisde hij met vrouw en kind naar Herk-de-Stad waar nog 8 kinderen werden geboren.

Lees meer...

Emile Eugene Ursule Buset (1905 – 1960) 

Burgemeester Herk-de-Stad 1946 - 1947

Emile Buset (°Herk-de-Stad 24/11/1905 - +Oudergem-Brussel 23/08/1960) was topograaf van opleiding. Hij was in 1928 wachtmeester artillerie te paard en werd op 26/03/1932 benoemd tot reserve onderluitenant bij het regiment rijdende artillerie.

Lees meer...


Jan aan de Stegge 

Jan aan de Stegge (°Wierden, 29/10/1906 - +Maaseik, 03/06/1987) werd in Enter, een deelgemeente van Wierden (Overijsel/Nederland) geboren. Op 29 juni 1935 werd hij  in Toulouse (Frankrijk) tot priester gewijd. In de jaren 1951-1952 was hij onderpastoor in de Sint-Martinus parochie van Ougrée (Seraing).

Lees meer...

Joannes Coninx (..-1793) 

Joannes Coninx (°Heer (Maastricht) - +Herk-de-Stad 24 december 1793) werd te samen met burgemeester Kips na de brand van 1781 naar de Landsdag van Luik gezonden om ‘eene toelage tot opbouwen van Herck aan de Staten te vragen’

Lees meer...

Mauritius Emilius Josephus Maria Ghislenus de Pierpont (1875-1953) 

Mauritius Emilius Josephus Maria Ghislenus de Pierpont (Herk 24-12-1875- Herk 27-1--1953) was meer dan veertig jaar lang vrederechter in Herk-de-Stad. Hij werd in 1901 doctor in de rechten.

Lees meer...


Raymond Enckels (1892-1968) 

Apotheker Raymond Enckels (1892-1968) hield zich al in de vorige eeuw bezig met planten en insekten. Hij was de zoon van apotheker Emile Enckels (°Halen 3/9/1860 - +13/2/1921) die van Halen in 1886 naar Herk was gekomen.

Lees meer...Joannes Michaël Gaethofs (1814-1864) 

Joannes Michaël Gaethofs (°1814 - +29 december 1864), deken in Herk-de-Stad van 1860 tot 1864, werd genoemd naar zijn peetoom-pastoor met dezelfde naam Joannes Michaël Gaethofs  (1763-1842). Deze woonde in de pastorij in Kortenberg, dichtbij de abdij en bezat een vrij grote bibliotheek van 1000 – 1500 boeken.

Lees meer...

Benedictus Geukens (1823-1910) 

Benedictus Geukens (°Heppen 18(20) maart 1823 - +Hasselt 29 november 1910), deken in Herk-de-stad van 1896 tot 1906, studeerde samen met zijn drie jaar oudere broer Willem voor priester, eerst in de abdij van Rolduc (Kerkrade), vervolgens in Luik. Samen werden ze op 30 mei 1847 tot priester gewijd.

Lees meer...

Gaston Gevers (1887 - 1963) 

Gaston Gevers (°Herk-de-Stad 30/12/1887 - +Herk-de-Stad 11/10/1963) was burgemeester van Herk-de-Stad van 1942 tot 1944.

Lees meer...

Familie Gnieslaw 

Het verhaal van Viviane Creeten over de familie Gnieslaw. Haar verhaal begint tijdens Wereldoorlog II en behoort deels tot haar familiegeschiedenis. De razzia op de joden is begonnen. Ouders zoeken met wanhoop naar een veilig onderkomen voor hun kinderen. Zo ook de familie Gnieslaw…

Lees meer...


Egidius Matheus Haesen (1812-1882) 

Chirug en verloskundige Egidius Matheus Haesen (°Herk-de-Stad 15/2/1812 - +Herk-de-Stad  6/9/1882) was de zoon van Petrus Haesen (°1777 - +1872)  en van Maria Anna Kips (°Maastricht 1789 - +1871).

Lees meer...

Familie Hermans 

Stamvader Willebrordus Hermans (sr) werd geboren omstreeks 1585/1590 en trouwde met Agnes van den Hove. Willebrord was burgemeester van Herk, onder andere in 1628-1629, samen met Johannes Alenus III. Van deze alliantie getuigt de burgemeestersteen aan de ingang van het kasteel de Pierpont.

Lees meer...

Firmin Huygen (1933-2009) 

Firmin Huygen was burgemeester van Herk-de-Stad van 1965 tot 1970. Na zijn middelbare studies aan het St.-Jozefscollege in Hasselt realiseerde Firmin Huygen (° Beverst 03/10/1933 - + Herk-de Stad 21/02/2009) zijn jeugddroom aan de K.U. Leuven waar hij in 1959 zijn diploma behaalde van doctor in de geneeskunde.

Lees meer...


Gilbert Ignoul (1943 – ) 

Burgemeester Herk-de-Stad 1977 – 1982

Henri Gilbert Ignoul (° Maaseik 17 november 1943 -  ) was tot zijn pensionering in 2007 drukker en lay-outer in zijn drukkerij. Zijn vader was rijkswachter. Toen deze een aanstelling in Herk-de-Stad kreeg, verhuisde het gezin met twee kinderen naar Herk-de-Stad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 werd hij door de CVP aangeduid tot lijsttrekker. Een verkiezing die hij won waardoor hij van 1977 tot 1982 burgemeester werd van Herk-de-Stad. Later zetelde hij als gemeenteraadslid in de oppositie (1983-2000). Onder zijn bewind kwam het gemeentelijk domein Olmenhof tot stand en werd het kasteel van de Pierpont het nieuwe gemeentehuis.Velen zullen hem ook kennen onder de naam Pallieter. Gedurende jaren maakte hij onder dit pseudoniem radioprogramma’s  bij Radio Lorali, een lokale radiozender die vanuit Linkhout of Donk uitzond. In 1963 werd hij winnaar van de provinciale Lavki-jeugdprijs  met het beste kortverhaal ‘Een Sigaret’. Later schreef hij in het reclameblaadje “Het Publiekske” bij tijd en wijlen een stukje.Henri Knuts 1926-1989 

Burgemeester Herk-de-Stad 1983-1989

Henri Knuts (°Herk-de-Stad 22 augustus 1926 - +Herk-de-Stad 17 januari 1989) startte zijn loopbaan als ziekenfondsbediende en verzekeringsmakelaar. Hij was politiek actief voor de Belgische Socialistische Partij (BSP), later de SP. Van 1958 tot 1981 was hij secretaris van de provincieraad.

Lees meer...


Renier Alfons Lamotte (1871-1923) 

Renier) Alfons Lamotte (°Jesseren 9 januari 1871 – +Herk-de-Stad 6 januari 1923) werd op 7 april 1896 priester gewijd te Luik en werd datzelfde jaar in augustus leraar aan het  aan het college van Peer ( 15 augustus 1896), vervolgens pastoor te Schakkebroek ( 2 augustus 1909) en pastoor-deken te Herk-de-Stad op 28 september 1923 waar hij overleed op 6 januari 1932.

Lees meer...


(Joseph) Sylvain Minten (1901-1980) 

Joseph Sylvanus Minten (°Linkhout 15/05/1901 - +Herk-de-Stad 18/08/1980) was burgemeester van Herk-de-Stad van 1971 tot 1976.

Lees meer...


Notarissen in Herk-de-Stad 

Een chronologische lijst van notarissenvan de voormalige gemeente Herk-de-Stad.

Lees meer...Jacobus Peuskens (1873-1959) 

Jacobus (Jan Jacob) Peuskens (°Oirsbeek (Nederlands Limburg) 8 mei 1873 - +14 februari 1959) werd priester gewijd te Luik op 25 april 1897. Hij werd achtereenvolgens leraar aan ’t college te Sint-Truiden  (1896-1910), stichter-Bestuurder van het Sint-Hubertus college te Neerpelt (1910-1918), pastoor te Melveren (1918-1922), pastoor te Lommel (1922-1932), pastoor-deken te Herk-de-Stad  (1932-1942).

Lees meer...

Priesters Herk-de-Stad 

Een chronologische lijst van priesters van de voormalige gemeente Herk en vanaf 1977 na de fusie met Berbroek, Donk en Schulen stad Herk-de-Stad.

Lees meer ...
Florent Silverijser (1870-1946) 

Robert Florent Silveryser werd geboren op 21 oktober 1870 in Borgloon geboren. Hij werd priester gewijd te Luik op 18 april 1895. Dan werd hij leraar wetenschappen aan het St.-Jozefscollege in Hasselt. In 1905 werd hij tot aalmoezenier benoemd van het Ursulinenklooster Herk-de-Stad, waar hij tevens les gaf aan de schoolgaande meisjes.

Lees meer...

 

Schouten (1389-1792) 

Het woord schout gebruiken wij niet meer, maar burgemeester,  schepenen en secretaris zijn begrippen die wij in de context van het bestuur van een hedendaagse gemeente nog altijd gebruiken.  In de periode van het Ancien Régime (dit is de periode in de geschiedenis die eindigde met de aanhechting van onze gewesten door Frankrijk in 1795) werden deze woorden ook gebruikt maar ze hadden een andere betekenis

Lees meer...

Heilige Sint-Martinus (316 - 397) 

Wanneer begint het verhaal van de Heilige Sint-Martinus?

In 57 voor Christus wanneer Caesar het Romeinse Rijk uitbreidt en met zijn troepen Gallië en ook onze gewesten verovert? Enkele jaren later wanneer er in Bethlehem een zoon van een timmerman wordt geboren die de wereld zal veranderen of bij de Germanen en de Franken die vanaf 260 het Romeinse Rijk binnenvallen en het einde van een 1000 jarig Rijk inluiden?

Lees meer...

Jean Strauven (1870-1958) 

Veearts, geboren in Engelmanshoven op 14 februari 1870, kleinzoon van Trudo Hendrix en Maria Catharina Walewijns, overleden in Herk-de-Stad op 23 oktober 1958. Veearts Strauven woonde vroeger aan de Hasseltsestraat 25.

Lees meer...

Louis Strauven (1889-1956) 

Fotograaf Louis Strauven werd geboren in Herk-de-Stad op 15 maart 1889 en is er overleden op 22 augustus 1956. Hij was de jongste van een gezin van tien kinderen. Zijn vader was huisschilder, afkomstig van Sint-Truiden. Louis kon het beroep van zijn vader niet verderzetten omdat hij de geur van de producten niet verdroeg.

Lees meer...


François Ange Thiery (1797 - 1891) 

François Ange Thiery werd geboren in Doornik op 6 september 1797 en overleed in Halen op 29 maart 1891. Op 5 november 1826 trouwde hij in Brussel met  Françoise, Josephine, Euphrosine Moulart. Zijn vrouw overleed op 15 mei 1837 in Mechelen. Op 20 december 1839 hertrouwde hij  met Isabelle, Emérence, Thérèse Jacobs in Halen.

Lees meer...

Eugène Thiery 

Eugène  Joseph Philippe THIERY werd geboren op Halbeek op 27 september 1920 als zoon van Joseph Thiery en Josephine Briffaux.

Zijn lager onderwijs genoot hij in Herk de Stad.

Latijn-Griekse Humaniora volgde hij te Diest aan het Jan Berchmanscollege, waar hij dagelijks met de fiets naar toe reed en de naam had een goede sprinter te zijn.

Lees meer...

Aegidius Tilens  

Aegidius (Gilles) Tilens (Thielens) (°Zonhoven 1616 - +Herk-de-Stad 1667) De naam Tilens komt voor in de colleges van Luik en Leuven (1637). Hij had de voorkeur van (pastoor-deken) Wendelen om hem in 1650 op te volgen. Tilens bleef deken in Herk tot hij stierf in 1667. Hij was een opmerkelijke prediker en richtte hier de Confrérie van de Rozenkrans op. Tijdens zijn leven werden er jaarlijks 12 florijnen gespaard om het hoofdaltaar te bekostigen.

Lees meer...Servatius Vaes (1608-1698) 

Servatius (°Herk-de-Stad 9 april 1608 - + Averbode 18 januari 1698) was de zoon van Hubertus, die in een periode dat een burgemeester elk jaar opnieuw werd verkozen,  acht keer deze post waarnam. Zijn moeder was Catharina Vanschoenbeek, een geslacht dat al jaren in Herk woonde. 

Lees meer...

Joannes Van der Boonten 

Joannes Van der Boonten (°Heer (Maastricht) - +HdS 3 maart 1745) werd deken in Herk-de-Stad in 1733 tot bij zijn dood in 1745. Hij werd op het kerkhof rond de kerk begraven. Zijn grafsteen werd later ingemetst in de oosterzijde van de Sint-Martinuskerk.

Lees meer...

Petrus Désiré Vanerum (1885-1961) 

Petrus Désiré Vanerum was burgemeester van Herk-de-Stad van 1959 tot 1961. Petrus Désiré VANERUM  (°Herk-de-Stad 16/05/1885 - +Herk-de-Stad 19/07/1961) was gehuwd met Maria Leemans.

Lees meer...

Paul Vangeel (1930-2004) 

Natuurgids Paul Vangeel, die aan de basis ligt van de erkenning van het domein Olmenhof tot beschermd landschap, werd geboren in Herk-de-Stad op 16/4/1930 en overleed in het Virga Jesse ziekenhuis in Hasselt op 30/7/2004.

Lees meer...

Gaston Van Herck (1894-1976) 

Gaston Van Herck  (°Tongeren, 29 oktober 1894 - +Tongeren, 17 maart 1976 ) werd priester gewijd op 21 april 1919 in Luik. Hij werd achtereenvolgens leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Truiden (1918), onderpastoor in Aubel (1921), pastoor te Aubin-Neufchateau (1934) en pastoor te Sint-Martensvoeren (1948) om in 1949 pastoor-deken te worden in Herk-de-Stad.

Lees meer...

Willem Van Venckenray (1853-1923) 

Willem Hubertus Van Venckenray (°Maaseik 24 oktober 1853 - +Herk-de-Stad, 29 augustus 1923) was deken in Herk-de-Stad van 1906 tot 1923. Hij wordt nogal eens verward met zijn neef, Guillaume Hubert Van Venckenray die ook stierf in 1923 en bisschop was van Bilzen.

Lees meer...

Louis Vanweddingen (1851-1934) 

Dokter Louis Laurent Herman Van Weddingen was de zoon van Louis Vanweddingen die in Stevoort dokter in de medicijnen was. Louis Jr. huwde er op 23 mei 1882 met Maria Elisabeth Philomena  Ectors die de dochter was van de familie Ectors-Beesemans wonende op het Monnikenhof.

Lees meer...

Jozef Vanwing (1884-1970) 

Pater Jozef Vanwing werd geboren op 1 april 1884 in de Hasseltsestraat als zevende kind. Pater Vanwing was missionaris van 1911 tot 1945. Hij bouwde kerken, leidde catechisten op, bestreed de plaatselijke gezondheidsproblemen en schonk heel veel aandacht aan het onderwijs.

Lees meer...

Petrus (Pierre) Vliegen (1800-1872) 

Petrus Vliegen, zoon van de burgemeester van Donk, was van beroep rentenier en hij verpachtte gronden. Vliegen was de bewoner-eigenaar van de Oude Rijkswachtkazerne, Markt 19.

Lees meer...


Zacharie Warnants (1878-1933) 

Zacharias Warnants (1878-1933) werd in 1878 in Kortessem geboren en kwam in 1905 naar Herk-de-Stad  als notaris. Kort na zijn aankomst werd hij secretaris van de Katholieke Kiesvereniging en van het Werk der Wezen en Verlaten Kinderen van het kanton Herk-de-Stad. In 1908 huwde hij  Celine Lhonneux. In 1907 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en zes jaar later (1913) als burgemeester van Herk-de-Stad  benoemd als vervanger van M. Enckels die uit hoofde van zijn beroep deze functie niet kon combineren.

Lees meer...

Godfried Wendelen (1580-1667) 

Godfried Wendelen, één van de grote namen in de Herkse geschiedenis, werd geboren in 1580 in Herk-de-Stad. Volgens bepaalde geschiedschrijvers zou hij geboren zijn in de woning aan de Ridderstraat 19, nu Wendelenhuis genoemd. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Herk-de-Stad. 

Lees meer...