home

contact  login
zoeken
zoeken

Ridderstraat 2 

Bakstenen gebouw met kalksteenplint, typisch voor een neoclassicistisch enkelhuis. De deur heeft een kalksteenomlijsting met pilastervormige posten. Begin 19e eeuw woonde hier notaris Gerard Lambrechts (notaris van 1824 tot 1863) die tevens eigenaar was van de ernaast liggende tuin, thans bebouwd (als Ridderstraat 4  en 6) en de verder hieraan palende huizen. Zijn zoon Jan-Louis Lambrechts (1830 -1913) volgde hem op als notaris en bewoner van dit pand. Jan-Louis Lambrechts was ook burgemeester van Herk-de-Stad van 1890 tot 1912.