De Pelikaan, Markt 32-33 

De voormalige herberg 'De Pelikaan' was oorsponkelijk een afspanning en boerderij, thans in twee woningen opgesplitst. De rechterdeur was vroeger een raam. De in arduin gevatte deuren en vensters hebben een steekboog. Het bakstenen gebouw op een gecementeerde plint bestaat uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (met cementen pannen). Met één bouwlaag verhoogd poorttravee voorzien van een kalkstenen rondboogpoort met regelmatig geplaatste negblokken en boog- en sluitstenen.

De Pelikaan (vijfde huis van links)