Klooster 

In 1938 werd in Berbroek een klooster opgericht.  Dit klooster was een bijhuis van de congregatie van de zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Het klooster kwam er op vraag van toenmalige pastoor Germis om zo het meisjesonderwijs te ondersteunen en om het kleuteronderwijs op te starten. In 1935 had pastoor Huydts al een aanvraag gericht aan de zusters van Vorselaar om een bijhuis op te richten in Berbroek. Hij kreeg toen een negatief antwoord omdat Mgr. Vanroey, aartsbisschop van bisdom Mechelen, niet wilde dat in Limburg, wat ressorteerde onder het bisdom Luik , bijhuizen van de zusters van de Christelijke Scholen van  Vorselaar werden opgericht. Door bemiddeling van Mgr. Kerkhofs , bisschop van het bisdom Luik, gaf Mgr. Vanroey in januari 1938 uiteindelijk dan toch zijn toestemming voor de oprichting van een klooster in Berbroek. In Limburg was enkel in Wijer ook een bijhuis van Vorselaar.

Bij het begin van het schooljaar in september 1938 kwamen vier zusters zich vestigen in de aangekochte woning die omgevormd werd in een klooster. Buiten deze woning kochten de zusters ook de twee bestaande klaslokalen. Drie zusters gaven les in het lager meisjesonderwijs en kleuteronderwijs , één zuster zorgde voor het huishouden. De zusters ontsponnen zich ook als bouwheer. Er werd onmiddellijk gestart met de bouw van bijkomende lokalen. Zo werd het klooster verbonden met de twee bestaande klaslokalen en volgden door de jaren heen verschillende uitbreidingen aan de gebouwen.

In 1947 werd ook het kleuteronderwijs in Spalbeek opgestart door de zusters van Vorselaar. Tot juni 1963 trokken elk schooljaar twee zusters vanuit het klooster van Berbroek naar de kleuterschool in Spalbeek. Veel senioren uit Berbroek herinneren zich ongetwijfeld wel de zusters die met de fiets richting Spalbeek reden.

Door gebrek aan roepingen en door uitbreiding van hun missiegebieden verlieten de zusters van de congregatie van de Christelijke scholen van Vorselaar het klooster van Berbroek in juni 1968. De zusters van de congregatie uit Vorselaar betekenden veel voor het onderwijs in Berbroek, zowel als onderwijzend personeel, maar ook als bouwheer van de nog steeds gebruikte schoolgebouwen.

Bron: http://paulvanwetswinke0.wix.com/berbroeks-verleden