home

contact  login
zoeken
zoeken

Grafsteen  

Voor het oud gemeentehuis van Donk staat een grafsteen, het kerkhof ligt aan de overzijde van de straat. Op de grafsteen lezen we dat dit de laatste rustplaats is van barones M(aria) C(atharina) de Heusch van Landwijk. Haar meisjesnaam was gravin de Looz-Corswarem, op oudejaarsavond gestorven op het kasteel van Landwijk.

Lees meer...

 

WO I in Donk 

1914-augustus: Notities pastoor Alfons Geurts
1914-1918: Dagboek hoofdonderwijzer Achilles Vanvuchelen
1919: Vragenlijst bisschop Martinus Hubertus Rutten voor de parochie Donk

Lees meer...

WO II in Donk 

1939-1945: Oorlogsverhalen van Maurice Grauwels

Lees meer...

Donk en zijn twee kerken 

Donkenaars zijn er zich van bewust dat ze In een van de oudste gemeenten van het land wonen. Hun geschre­ven geschiedenis gaat met zekerheid terug tot 741 toen Robrecht van Haspengouw een deel van zijn goede­ren, met inbegrip van de basilica van Donk, overmaakte aan de abdij van Sint-Truiden. Deze kerk stond op een 'donk’, een stuk grond dat boven het omliggend moeras uitstak.

Lees meer...