home

contact  login
zoeken
zoeken

Grafsteen  

Voor het oud gemeentehuis van Donk staat een grafsteen, het kerkhof ligt aan de overzijde van de straat. Op de grafsteen lezen we dat dit de laatste rustplaats is van barones M(aria) C(atharina) de Heusch van Landwijk. Haar meisjesnaam was gravin de Looz-Corswarem, op oudejaarsavond gestorven op het kasteel van Landwijk.

Lees meer...

 

Oorlogsverhalen Donk  

Eind 1918 bracht Kardinaal Mercier een project op gang om via de bisschoppen een overzicht te krijgen van de Kerk tijdens WO I. Bisschop Martinus Hubertus Rutten was voor Luik en Limburg verantwoordelijk. De antwoorden die hij in april 1919 voor Limburg ontving, werden door de heren Karel Verhelst en Raf van Laere bewerkt en in 1997 in een 2 delig werk “De Eerste Wereldoorlog in Limburg – Verslagen Deel I en II” uitgegeven. Dank aan beide auteurs die hun toelating gaven om het gedeelte Donk over te overnemen.

Lees meer...

Donk en zijn twee kerken 

Donkenaars zijn er zich van bewust dat ze In een van de oudste gemeenten van het land wonen. Hun geschre­ven geschiedenis gaat met zekerheid terug tot 741 toen Robrecht van Haspengouw een deel van zijn goede­ren, met inbegrip van de basilica van Donk, overmaakte aan de abdij van Sint-Truiden. Deze kerk stond op een 'donk’, een stuk grond dat boven het omliggend moeras uitstak.

Lees meer...