home

contact  login
zoeken
zoeken

Godfried Renier en Joannes Renier Voskens  

Op 6 januari 1761 sterft pastoor Godfried Voskens van een beroerte aan het altaar. Zijn broer Joannes, de vorige pastoor van Donk, wordt van het oude kerkhof opgegraven en beiden worden in de middengang tegenover de preekstoel in de kerk van Donk begraven. In 1912 wordt de steen uitgegraven en in de rechter zijbeuk geplaatst.

De tekst op de zwarte steen luidt als volgt:

Sincere et caute anno 1744 21 januarii obiit reverendus dominus Joannes Reinerus Voskens Hasselensis, huius parochiae pastor zelosissimus, cui succedens reverendus dominus Godefrideus Reinerus Voskens e jus germanus,primum huius chori pavimentum et sepulturam poni curavit obiit 1761 6 januarii. Requiescant In pace

Of       

"Zuiver en veilig stierf op 21 januari 1744 de E.H. Joannes Renier Voskens uit Hasselt, de zeer toegewijde pastoor van deze parochie.  Eerwaarde Heer Godfried Renier Voskens, zijn broer die hem opvolgde, liet de eerste stenen vloer van dit koor met daarin een graf aanbrengen en stierf op 6 januari 1761. Dat zij rusten in vrede."