home

contact  login
zoeken
zoeken

Bampsstraat 88 

De hoeve aan de Bampsstraat 88 dateert uit de negentiende eeuw en is grotendeels versteend. 

Lees meer...

Brouwerij De Ster 

Rond de eeuwwisseling telde Halen ongeveer 50 herbergen. De opkomst van de brouwerijen was een van de oorzaken van de achteruitgang van de wijnkultuur in onze streken. De heer J. Wouters kwam uit Gingelom en had een brouwerij in Waanrode.

Lees meer ...

Eerste kerk van Donk 

In de akte (741) van Robrecht van Haspengouw lezen we: ” … Aan de genoemde heilige heb ik een plaats in Hasbanië (Haspengouw) geschonken, die Dungo (Donk) genoemd wordt, met de daar gelegen kerk die ikzelf met eigen middelen gebouwd heb …”

Lees meer ...

Gemeentehuis Donk 

Het gemeentehuis van Donk is een alleenstaand, neoclassicistisch gebouw voorafgegaan door een voortuintje, door een laag muurtje en met een hek van de straat afgesloten. Drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (kunstleien), uit de tweede helft van de 19de eeuw; geflankeerd door éénlaagse bijgebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen).

Lees meer...

Gerarduskapel 

De Gerarduskapel, gelegen in de Théophile Donnéstraat 25, werd gebouwd door Martinus Mettens in de jaren 1893-1894 op de grond van zijn ouders en tegen de gevel van het huis van zijn broer Ferdinand.

Lees meer ...

Gesloten hoeve, Dorpsstraat 10 

De gesloten hoeve aan de Dorpsstraat dateert uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat door een hekje van de straat is afgesloten; een gekasseide weg over het erf verbindt de ingang met de schuur.

Lees meer...

Kasteel Landwijk 

“Landwijck” wordt een eerste keer vermeld in een akte van 1322. De Abt Adam van het klooster van Sint-Truiden en Jan van Halbeke en Arnoldus van Landwijc hebben “de titel van waarachtige aankoop de sluis van de molen van Zelke verworven om die openlijk ten eeuwigen dage te bedienen alsmede het visrecht”.

Lees meer...

Kasteel van Hamont, Korpsestraat 91 

Ruime vierkanthoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Indrukwekkend geheel, gelegen bij de Melsterbeek, en met een park ten zuiden, door een haag van de straat afgesloten. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen, kunstleien voor het woonhuis), gegroepeerd rondom het rechthoekig, geplaveide erf.

Lees meer...

Kerkhofkapel, Dorpsstraat 

Op het kerkhof, nabij de inkompoort, is een kapel op rechthoekige plattegrond gesitueerd. Het is een eenbeukig bakstenen gebouwtje onder een gebogen zadeldak met leien, met op de top een eenvoudig kruis. De voorgevel van de kapel is volledig opengewerkt en afgesloten door een smeedijzeren hek. In het interieur is een groot kruisbeeld aanwezig.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Donk 

Het classicistisch zaalkerkje is gedateerd 1752 op een gevelsteen boven het portaal. Het kerkje werd gebouwd naar ontwerp van architect G. Dereux in opdracht abt J. Van Herck van de abdij van Sint-Truiden. In 1940 werd het gebouw zwaar beschadigd en nog tijdens de oorlog hersteld.

Lees meer...

Parochiezaal Donk, Dorpsstraat 29 

De parochiezaal werd in 1932 gebouwd door de Donkse Boerengilde. Op 1 september 1938 schonk deze vereniging dit gebouw aan de Parochiale Werken van het kanton Herk-de-Stad voor de prijs van slechts 10.000 frank. Vandaar de naam ‘Parochiezaal’.

Lees meer...

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie, Dreefstraat 1 

In 1752 werd een nieuwe parochiekerk gebouwd ter vervanging van de vervallen kapel die veel te klein geworden was. Enkele jaren later in 1760 werd dan een pastorie bij de nieuwe kerk gebouwd.

Lees meer...

Stal in stijl- en regelwerk, Théophile Donnéstraat 25 

Stal van zes traveeen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, op sommige plaatsen versteend, op een hoge bakstenen stoel. Zes stijlen en een wandplaatschoor in de eerste travee.

Lees meer...

 

Villa Louise 

Sommige dorpen hebben het, een mysterieus huis verscholen achter wat bomen. Donk heeft Villa Louise. Eén van de mooiste huizen van Donk wordt in 1909 gebouwd door de familie Hardy – Ruelens. Het wordt opgetrokken in Art Nouveau stijl en heeft de eerste badkamer van Donk. Zinken citernen vangen in het voorjaar het regenwater op.

Lees meer...