home

contact  login
zoeken
zoeken

Openbaarheid van bestuur 

Actieve openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht een aantal documenten openbaar te maken voor de inwoners:

- de agenda van de gemeenteraad;

- de gemeenteraadsverslagen;

- de begroting en jaarrekening;

- de gemeentelijke reglementen en verordeningen;

- de beleidsplannen.

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op het gemeentehuis.

Passieve openbaarheid van bestuur

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan elke burger bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen.

Je kan de documenten aanvragen bij de bevoegde dienst of je vraag richten tot de algemeen directeur.

Enkel afgewerkte dossiers mogen volledig ingekeken worden.