home

contact  login
zoeken
zoeken

Klachtenbehandeling Herk-de-Stad 

Iedereen kan met vragen, meldingen of klachten bij het gemeentebestuur van Herk-de-Stad terecht.

Een vraag om informatie, een melding, suggestie, bezwaar of petitie, zijn geen klachten. Een gewone melding kan je eenvoudig via het meldingsformulier ingeven. Het meldingsformulier vind je digitaal op deze website.

Bij een klacht is de burger ontevreden over datgene wat door de overheid slecht of niet werd uitgevoerd. Klachten kunnen dus heel verschillend zijn en kunnen betrekking hebben op een foutieve handeling, het afwijken van de gebruikelijke werkwijze… kortom, een uiting van ontevredenheid over slecht gevoerde dienstverlening door personeelsleden.

Niet alles kan als klacht geregistreerd worden. Zo kunnen klachten waarvoor de gemeente niet bevoegd is niet aanvaard worden. Ongenoegen over bestaande regelgeving, het gevoerde beleid of beleidsintenties en/of verklaringen kunnen uiteraard ook niet door ons als klacht geregistreerd worden.

Alle klachten die de gemeentelijke diensten bereiken worden afgehandeld door een centrale klachtenbehandelaar binnen de dienst Communicatie.

Procedure

Een klacht kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch ingediend worden.

Schriftelijk: gemeentehuis Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Elektronisch: via info@herk-de-stad.be

Mondeling: door persoonlijke aanmelding aan het loket in het gemeentehuis mits het invullen en ondertekenen van een klachtenformulier

De klachtenambtenaar registreert jouw klacht en gaat na of de klacht ontvankelijk is. Binnen de vijf werkdagen krijg je bericht of je klacht aanvaard wordt of niet.

Als de klacht ontvankelijk is, wordt de gegrondheid van de klacht onderzocht. Tijdens het onderzoek speelt de klachtenambtenaar een bemiddelende rol en wordt gestreefd naar een compromis.

Jouw klacht zal afgehandeld worden binnen de drie weken.

Reglement