home

contact  login
zoeken
zoeken

Burgerparticipatie 

Herkenaren hebben het recht te verzoeken voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het gemeentebestuur van Herk-de-Stad ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Richtlijnen

  • Een persoon kan maar éénmaal ondertekenen.
  • De ondertekenaar is inwoner van Herk-de-Stad.
  • De ondertekenaar is ouder dan 16 jaar op de datum van het indienen van de ondertekende lijsten
  • De lijst wordt ingevuld in drukletters
  • Het volledige adres moet ingevuld zijn.
  • 3,5 procent van het aantal inwoners ouder dan zestien jaar (cijfers te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken) moet het formulier ondertekenen.
Adviesraden