home

contact  login
zoeken
zoeken

MINA-raad (Milieu- en Natuurraad) 

De Milieu- en Natuurraad (MINA-raad) adviseert het gemeentelijk beleid over alles wat met milieu en natuur te maken heeft. De doelstelling die de MINA-raad zich voor ogen houdt bij het formuleren van haar adviezen is drieledig: de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, de natuur en het landschap van onze gemeente.

De MINA-raad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het stedelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit stedelijk milieu- en natuurbeleid.

Voorzitter: Patrick Boucneau

Secretaris: Reinhilde Weltens

Contact:

Patrick gevers

Tel. 013 38 03 36

e-mail: patrick.gevers@herk-de-stad.be

www.milieuraad.be/herk-de-stad/

Adviesraden