home

contact  login
zoeken
zoeken

Commissie voor Beeldende Kunsten 

De Commissie voor Beeldende Kunsten adviseert het gemeentebestuur bij de aankoop van kunst voor het gemeentelijk patrimonium en staat in voor het tentoonstellingsbeleid van De Markthallen.

Voorzitter: Bert Weyens

Secretaris: Inne Matthys

Contact:

Inne Matthys
Tel. 013 35 99 56
e-mail: ine.matthijs@herk-de-stad.be

Adviesraden