home

contact  login
zoeken
zoeken

Centrumraad 

De Centrumraad geeft advies over de dagelijkse werking van dienstencentrum De Cirkel. De raad werkt actief mee aan de programmatie en de uitwerking ervan.

Voorzitter: Georges Niesen

Secretaris: Marlies Vanroye, centrumleider

Contact:

Marlies Vanroye
Tel. 013 52 26 64
e-mail: marlies.Vanroye@herk-de-stad.be

Adviesraden